СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрак Юрій  Васильович

Крак
Юрій Васильович

Завідувач кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Юрій Васильович Крак — відомий учений в галузі робототехніки, штучного інтелекту, розпізнавання образів, аналізу й синтезу комунікаційної інформації, створення нових інформаційних технологій та людино-комп’ютерних інтерфейсів. Народився 5 травня 1958 р. у с. Коритня Монастирищенського району Черкаської області. У школі проявив хист до точних наук, багаторазовий переможець обласних і республіканських олімпіад з математики та фізики. Заочно навчався у фізико-математичних школах при Київському та Харківському державних університетах. Вищу освіту здобув на факультеті кібернетики Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1980), після закінчення якого працював у лабораторії моделювання та оптимізації, про­йшов шлях від інженера до старшого наукового співробітника. З 1989 р. викладає на факультеті кібернетики. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1999 р. — докторську, звання доцента отримав у 1993 р, професора — у 2002 р. З 2014 р. — завідувач кафедри теоретичної кібернетики, яку заснував

академік В. М. Глушков. За сумісництвом працює старшим науковим співробітником відділу інтелектуальних інформаційних технологій Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. Основні наукові розробки Юрія Крака: нові методи моделювання і розпізнавання образної візуальної інформації, мімічних та психоемоційних станів людини, голосової мовної інформації, кластеризації і класифікації інформації, нові методи дослідження жестових мов спілкування, створення комп’ютерних систем для медицини та освіти, побудова нових безконтактних інтерфейсів з комп’ютером, вирішення проблем перетворення текстової інформації у голосову і жестову форми. Вирішив проблему планування траєкторій руху маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями, автоматичної побудови рівнянь динаміки роботів, розробив новий метод адаптації та координації для керування їхнім рухом. Інформаційна технологія для вивчення української жестової мови, яку розробив Юрій Васильович, впроваджена на державному рівні, доступна для всіх користувачів і використовується як стандарт відтворення жестової інформації. Нині вчений працює над впровадженням даної технології для інших жестових мов. Методи адаптації застосовуються у системі керування промисловими роботами. Запропоновані ним інформаційні технології використовуються у розпізнаванні емоцій, озвученні текстів українською мовою, відновленні комунікаційних можливостей хворих, розшифровки стенограм засідань тощо. Юрій Крак отримав грант Єльського університету (США), грант УНТЦ, грант Люблінського університету технологій (Польща), Соросівський доцент (1995). Під його керівництвом та участю виконано понад 30 науково-дослідних проектів в Україні. Лауреат премій імені В. С. Михалевича НАН України та імені Тараса Шевченка КНУ імені Тараса Шевченка. За роки плідної наукової діяльності опублікував понад 450 праць, з них 43 — за кордоном, 9 наукових монографій, з них 2 — видані за кордоном, 10 навчальних видань. Юрій Крак — член двох спеціалізованих рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій, член редколегій журналів «Штучний інтелект» та «Information Control Measurement in Economy and Environmental Protection» (Польща), член програмних комітетів багатьох міжнародних конференцій. На сьогодні під керівництвом професора Ю.?В. Крака захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій.

Yurii V. Krak
DSc (Physics and Mathematics), Prof.

Chairman of Theoretical Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fields of research: figurative communicative information, pattern recognition, artificial intelligence, robotics, human-computer interface, information technology for the study of Ukrainian sign language.