СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрамарьов Сергій  Михайлович

Крамарьов
Сергій Михайлович

Завідувач кафедри агрохімії Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Доктор сільськогосподарських наук, професор.
Відомий вчений-агрохімік, ґрунтознавець Сергій Михайлович Крамарьов досліджує важкі метали, пестициди і поживні речовини у ґрунті та рослинах. Наукові розробки стосуються підвищення родючості ґрунтів та врожайності зерна і отримання екологічно безпечної сільськогосподарської продукції. Народився 24 січня 1954 р. у смт Щорськ Криничанського району Дніпропетровської області. Закінчив із відзнакою Криворізький державний педагогічний університет за спеціальністю «Біологія і хімія» та Українську державну сільськогосподарську академію за спеціальністю «Агрохімія і ґрунтознавство». Трудову діяльність почав шкільним вчителем, згодом працював викладачем хімії та агрохімії в Ерастівському аграрному коледжі. З 1986 по 2015 рр. наукова діяльність пов’язана з Інститутом сільського господарства степової зони НААН, де пройшов шлях від аспіранта до головного наукового співробітника. У 1990 р. захистив кандидатську, у 1998 р. — докторську дисертації. У здобутку С. М. Крамарьова 395 наукових праць, у т.ч. 2 монографії та 10 патентів на винаходи, на основі яких налагоджено виробництво нових видів органо-мінеральних добрив пролонгованої дії, що вносяться при сівбі, а також

регуляторів росту, які широко використовуються у проведенні передпосівної інкрустації насіння зернових культур та в складі бакової суміші для позакореневого підживлення рослин. Коло наукових інтересів: оптимізація систем удоб­рення зернових і зернобобових культур; підвищення коефіцієнта використання поживних речовин з добрив; синтез нових видів хелатних мікродобрив та інгібіторів нітрифікації; підвищення стійкості сільськогосподарських культур до несприятливих погодних умов та ін. Розробив новий спосіб сумісного внесення рідких мінеральних добрив (РКД марки 10-34-0 і КАС) з базовими гербіцидами в агроценозах кукурудзи та соняшнику. Ефективним є спосіб знищення проростків бур’янів в посівному рядку агроценозів кукурудзи і соняшнику за рахунок припосівного внесення органо-мінеральних добрив, просочених гербіцидом харнес, що знижує в 4 рази витрати гербіциду харнес на кожному гектарі, а також знижує токсичне навантаження на довкілля. Під науковим керівництвом Сергія Крамарьова вивчається детоксикація рухомих форм важких металів в техногенно забруднених ґрунтах, вилучення катіонів важких металів з осадів міських стічних вод та виробництво на їх основі органо-мінеральних добрив. Бере активну участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, є членом редколегії ряду фахових видань. З вересня 2015 р. свій досвід Сергій Михайлович передає студентам агрономічного факультету Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, очолює кафедру агрохімії, є членом спеціалізованої вченої ради.

Sergii M. Kramarov
DSc (Agriculture), Prof.

Chairman of Agrochemistry Department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. Fields of research: optimization of fertilizing systems of grains and legumes; synthesis of new types of chelated micronutrients and nitrification inhibitors; development of new plant growth regulators, organic and mineral fertilizers of durable action; improvement of crop resistance to adverse weather conditions.