СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКостюкевич Віктор  Митрофанович

Костюкевич
Віктор Митрофанович

Завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений тренер України.
Засновник вінницького хокею на траві, Віктор Митрофанович Костюкевич понад 30 років успішно поєднує тренерську, викладацьку та наукову роботу. У колі досліджень — моделювання тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту. Народився 1 березня 1953 р. у с. Курушани Токмакського району Запорізької області. Після закінчення Брацлавського сільськогосподарського технікуму трудовий шлях почав техніком-електриком. У 1972–1974 рр. служив в лавах Збройних Сил СРСР у Групі Радянських військ в НДР. Потім працював електриком на Вінницькому заводі тракторних агрегатів. У 1979 р. закінчив із відзнакою факультет фізичного виховання Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського. Відтоді у цьому виші: заступник голови спортивного клубу, викладач, доцент, професор, завідувач кафедри спортивних ігор, завіду­вач кафедри спорту і спортивних ігор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та спорту.

Заочно навчався в аспірантурі Всесоюзного нау­ково-дослідного інституту фізичної культури (Моск­ва). У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1993 р. — доцент, з 1998 — професор університету. Тоді ж присвоєно почесне звання «Заслужений тренер України». З 1981 по 2009 рр. — головний тренер команди вищої ліги з хокею на траві «Динамо — ШВСМ — ВДПУ», з 1996 по 1998 рр. — головний тренер чоловічої національної збірної команди України, з 2003 по 2008 рр. — тренер жіночої національної збірної команди України з хокею на траві. Підготував понад 50 майстрів спорту СРСР та України. Він є лектором центру ліцензування тренерів Федерації футболу України. У доробку Віктора Костюкевича — понад 300 науково-методичних праць. Серед них монографії «Управління тренувальним процесом футболістів у річному циклі підготовки», «Моделювання змагальної діяльності в хокеї на траві», «Моделювання тренувального процесу в хокеї на траві», навчальні посібники з грифом МОН України для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних університетів «Футбол», «Організація і проведення змагань зі спортивних ігор», «Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації», нав­чальні посібники та книги «Теорія і методика викладання футболу», «Теорія і методика спортивної підготовки». Віктор Митрофанович є членом спеціалізованої вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту, нау­ково-методичної ради Федерації футболу України, головним редактором видання «Фізична культура, спорт і здоров’я нації», членом редколегії журналу «Наука в олімпійському спорті». Нагороджений Грамотою Верхов­ної Ради України, Почесною грамотою МОН України, знаком «Відмінник освіти України», знаком «За заслуги перед футболом України». Життєве кредо: «Намагайся бути сильним, щоб бути спроможним будь-кому прийти на допомогу».

Viktor M. Kostiukevych
DSc (PE and Sport), Prof., Honoured Coach of Ukraine.

Chairman of the Department of Theory and Methodology of Physical Education and Sport Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky. Fields of research: modelling the training of team sport sportsmen.