СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКолесниченко Ярослав Iванович

Колесниченко
Ярослав Iванович

Завідувач відділу теорії ядерного синтезу Інституту ядерних досліджень НАН України

Доктор фізико-математичних наук, професор.
Знаний в Україні і світі вчений Ярослав Іванович Колесниченко працює у галузі фізики плазми та керованого термоядерного синтезу. Під керівництвом вченого сформувався новий науковий напрям — фізика іонів високих енергій у плазмі тороїдальних термоядерних систем. Автор понад 300 наукових праць, більшість з яких опубліковано у провідних міжнародних виданнях. Народився 2 лютого 1943 р. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Фізика». Працював в Інституті фізики АН УРСР, з 1970 р. — в Інституті ядерних досліджень (ІЯД). У 1969 р. захистив кандидатську, у 1978 р. — докторську дисертації. У 1982 р., об’єд­навши групу молоді навколо ідеї розвитку термоядерних досліджень в ІЯД, ініціював створення нового відділу, який відтоді очолює. З 1989 р. — професор. Був ініціатором проведення, а також головою організаційних комітетів першої та ювілейної конференцій МАГАТЕ з фізики енергійних іонів у плазмі (Київ, 1989, 2009), першої української конференції з керованого термоядерного

синтезу та фізики плазми (Київ, 1992), першої міжнародної конференції «Новітні концепції та теорія стелараторів» (Київ, 2001). Завдяки йому з 1997 р. ІЯД співпрацює з провідним центром термоядерних досліджень США — Принстонською лабораторією фізики плазми, а з 1999 р. — з Інститутом фізики плазми Макса Планка (Німеччина). Ініціював та сприяв підписанню Угоди про співпрацю між Україною та Європейським Сою­зом у галузі керованого термоядерного синтезу. Працював у провідних наукових центрах США, Німеччини, Японії, Швеції, Австрії, Італії, Фінляндії, Франції. Переможець конкурсу наукових проектів Шведської фундації з міжнародної співпраці та вищої освіти, гостьовий професор в Чалмерському технологічному університеті у Швеції (1996–1997) та Національному інституті термоядерних досліджень Японії (2003). Був членом редколегії провідного фахового журналу «Nuclear Fusion» [видавництво МАГАТЕ (Австрія) та Institute of Physics Publishing (Велика Британія)]. Наразі він є членом редколегії журналу «Ядерна фізика та енергетика». Заступник голови Наукової ради цільової комплексної програми НАН України з фізики плазми, керованого термоядерного синтезу та плазмових технологій. Очолює секцію теорії плазми Наукової ради з проблеми «Фізика плазми і плазмова електроніка» НАН України та секцію фізики плазми ІЯД. Професор Я. І. Колесниченко — лауреат премії ім. К. Д. Синельникова НАН України. Нагороджений відзнакою НАН України «За підготовку нау­кової зміни». За сприяння розвитку міжнародної співпраці в науці і техніці професор Я. І. Колесниченко нагороджений медаллю Фонду цивільних досліджень та розвитку США.

Yaroslav I. KOLESNICHENKO
DSc (Physics and Mathematics), Prof.

Head of Fusion Theory Department, Institute for Nuclear Research, NAS of Ukraine. Fields of research: physics of plasmas of toroidal fusion facilities (tokamaks, stellarators, and spherical tori). The main attention is paid to phenomena associated with the energetic ions, which are produced by neutral beam injection, radio-frequency heating, and fusion reactions.