СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКозубенко Леонід  Васильович

Козубенко
Леонід Васильович

Головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН

Доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Видатний вчений, селекціонер Леонід Васильович Козубенко відомий в Україні та за її межами. Наукова діяльність пов’язана з селекцією та насінництвом гібридів кукурудзи. Народився 16 травня 1938 р. у м. Армавір Краснодарського краю (РФ). Батько, Василь Овсійович Козубенко (1899–1971) — видатний вчений селекціонер-рослинник, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Українсь­кої академії сільськогосподарських наук. Ім’ям В. О. Козубенка названо одну з вулиць в м. Чернівці. Працював на Чернівецькій дослідній станції, на фасаді якої встановлено меморіальну дошку, а з 1959 по 1971 рр. — завідував лабораторією селекції кукурудзи Українського НДІ рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр’єва.

Створив 14 сортів та гібридів, а також 3 самозапилені лінії кукурудзи. Вивів скоростиглі гібриди кукурудзи Буковинський 1, Буковинський 2, Буковинський 3. Районовані у 92 областях колишнього СРСР, вони займали до 9 млн га посівів. Обґрунтував питання селекції кукурудзи на двокачанність. Розробив принципи добору батьківських форм при селекції скоростиглих холодостійких гібридів. Вирішив проблему переведення насінництва гібридів кукурудзи на стерильну основу. Дослідив у гібридів характер успадкування в зерні білку, масла, крохмалю. Леонід Васильович пішов стежиною батька, успішно продовжив та примножив його досягнення. Після закінчення Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна з 1960 р. беззмінно працює в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Він є автором 54 районованих гібридів кукурудзи, які висівалися на мільйонах гектарів. Розробив багато промислових ліній кукурудзи, що входять до складу районованих гібридів. У роботі широко використовує сучасні методи селекції, велику увагу приділяє створенню гібридів кукурудзи з низькою збиральною вологістю зерна. З питань генетики, селекції, біохімії та насінництва кукурудзи Леонід Козубенко опублікував більше 160 наукових праць, видав 1 монографію з селекції кукурудзи на скоростиглість. Тривалий час був головою спеціалізованої вченої ради при Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН із захисту докторських дисертацій, входив до складу спеціалізованих вчених рад інших наукових установ. Неодноразово призначався головою Державної екзаменаційної комісії в Харківському національному аграрному університеті ім. В. В. Докучаєва та в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна. За вагомий особистий внесок у розвиток аграрної науки, значні досягнення в галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки Украї­ни» (2008). Нагороджений відзнакою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України та почесною відзнакою Української академії аграрних наук. На теперішній час є членом експертної ради з агрономії та лісового господарства Міністерст­ва освіти і науки України. Одружений, має дочку. Життєве кредо та улюб­лений вислів: «Вперед і тільки вперед!»

Leonid V. Kozubenko
DSc (Agriculture), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Chief Researcher at the Plant Production Institute named after V.Ya. Yuriev, the NAAS of Ukraine. Fields of research: selection and seed production of corn hybrids, creating hybrids with low grain moisture at harvest, selection of corn for precocity.