СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКіреєв Iгор  Володимирович

Кіреєв
Iгор Володимирович

Завідувач кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету

Доктор медичних наук, професор.
Кіреєв Ігор Володимирович — український науковець у галузі медицини, напрямок — сучасна фармакотерапія. Народився 26 жовтня 1962 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. До 1964 р. проживав у м. Таллінн, а з 1964 р. проживає в м. Харків. Батьки працювали у фізико-технічному інституті низьких температур Національної академії наук України. З 1978 р., нав­чаючись у 10 класі СШ № 89, почав працювати на посаді санітара операційного відділення в міській клінічній лікарні шви­дкої медичної допомоги ім. проф. А. І. Мещанінова. У 1979 р. вступив до Харківського медичного інституту, який закінчив в 1985 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». Брав участь у роботі студентських наукових гуртків з хірургії, неврології та анестезіології-реаніматології. Під час навчання продовжував працювати в лікарні. Після закінчення інституту пройшов інтернатуру з анестезіології-реаніматології, і з 1986 р. працював анестезіологом у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ім. проф. А. І. Меща­нінова. З 1989 р. навчався у клінічній ординатурі з рефлексотерапії. У 1991 р. працює на посаді асистента кафедри

рефлексотерапії. У 1992 р. вступає до аспірантури по кафедрі фармакотерапії, яку закінчує в 1994 р. захистивши кандидатську дисертацію «Фармакологічна активність 7, 8 дизаміщених 3-метилксантина». З 1994 по 1997 рр. працює на кафедрі фармакотерапії Національного фармацевтичного університету (НФаУ). У 1998 р. вступає на навчання до докторантури. У 2001 р. при Московському державному медико-стоматологічному університеті захищає докторську дисертацію на тему: «Оптимізація створення діуретичних і протизапальних засобів в ряду заміщених і анельованих похідних ксантину». Продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. В 2010 р. проходить нострифікацію докторської дисертації в Одеському державному медичному університеті МОЗ України. У 2001 р. закінчив НФаУ за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізора. З вересня 2011 р. завідує кафедрою фармакотерапії цього вишу. У 2015 р. закінчує НФаУ за іншою спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та отримав кваліфікацію магістр з педагогіки. Регулярно бере участь у науково-практичних семінарах та конференціях України та світу, у тому числі США, Нідерландах, Бельгії, Франції, Сербії, Іспанії, Португалії, Монголії, Туреччині, Фінляндії, Польщі, Хорватії та ін. Регулярно робить доповіді на конференціях у країнах СНГ: Білорусь, Туркмені­стан, Киргизстан, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан та ін. Є членом Міжнародної фармацевтичної федерації, Європейського товариства кардіологів. Коло наукових досліджень: доклінічне вивчення фар­макологічної активності вперше синтезованих спо­лук та екстрактів з рослинних субстратів; ефективність сучасних схем фармакотерапії лікування хворих. Має вищу кваліфікаційну категорію з «Терапії». За час медичної практики отримав спеціалізації «Кардіологія», «Пульмонологія», «Анестезіологія», «Клінічна лабораторна діагностика», «Нефрологія», «Дерматовенерологія». Є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів з країн Європи, СНГ та Азії «Ліки — людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів». Співавтор та автор понад 265 наукових праць, серед них — 8 патентів, 43 науково-методичні рекомендації. Підготував 2 кандидатів наук, проводить підготовку до захисту 3 докторів та 5 кандидатів наук.

Ihor V. Kireiev
DSc (Pharmacy), Prof.

Chairman of Pharmacotherapy Department, National Pharmaceutical University. Fields of research: preclinical study of pharmacological activity of synthesized for the first time compounds and extracts from plant substrates; effectiveness of current pharmacotherapy regimens in patients’ treatment.