СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКлименко Сергій  Анатолійович

Клименко
Сергій Анатолійович

Заступник директора з наукової роботи інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України, генеральний директор всеукраїнської громадської організації «Асоціація технологів-машинобудівників України»

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії технологічних наук України.
Ключовою задачею базових галузей промисловості є розвиток технологій механічної обробки матеріалів. Завдячуючи науковим дослідженням С.А. Клименка створено нові високоефективні технології обробки наплавлених і напилених захисних покриттів, зміцнених сталей, зносостійких чавунів. Вчений розробив конструкції різальних інструментів, які дають можливість використовувати в конструкціях машин нові перспективні матеріали та забезпечують їх надійність, довговічність та конкурентоспроможність. Народився 3 липня 1956 р. у м. Брянськ (Російська Федерація). У 1978 р. закінчив із відзнакою механіко-машинобудівний факультет Брянського інституту транспортного машинобудування. Трудовий шлях розпочав в Інституті надтвердих матеріалів Академії наук УРСР, де пройшов всі щаблі професійного росту: від

інженера-стажера до заступника директора з наукової роботи. Науковий доробок Сергія Клименка становить понад 900 наукових праць і винаходів, зокрема, 29 монографій (у співавторстві). Дослідження стосуються процесів механічної обробки металів, матеріалознавства інструментальних матеріалів, зносу різального інструменту, технології машинобудування, технологічного забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей машин. Вчений створив моделі механічної та фізико-хімічної контактної взаємодії інструменту з оброблюваним матеріалом. Отримав авторські свідоцтва та патенти на розробку комплексу експериментальних методів для вивчення властивостей матеріалів і процесу контактної взаємодії в зоні різання. Зробив особистий творчий внесок у розробку основ теорії різання з використанням положень фрактального формалізму у відношенні властивостей контактуючих матеріалів, закономірностей процесу різання та формування стану поверхневого шару виробів. Встановив та обґрунтував шляхи підвищення ефективності процесу обробки високотвердих металевих матеріалів і працездатності різального інструменту з надтвердих матеріалів. Розробив наукові основи процесів високоефективної лезової обробки матеріалів з гетерогенною структурою. Сергій Клименко — заступник голови спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій, вчений секретар секції «Машинобудування і транспорт» Комітету з Державних премій Украї­ни в галузі науки і техніки. Підготував 4 кандидатів технічних наук. Він є генеральним директором Все­української громадської організації «Асоціація технологів-машинобудівників України», почесним міжнародним членом Асоціації інженерів-трибологів Росії, а також почесним професором кафедри інтегрованих технологій машинобудування НТУ України «КПІ». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008), премії НАН України, НАН Білорусі та АН Молдови (2008), премії Української академії наук (2009). Нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України (2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2011), нагородами НАН Білорусі та ін. Одружений, має двох доньок.

Sergii A. Klymenko
DSc (Engineering), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Academician of Academy of Technological Sciences of Ukraine.

Deputy Director on Research, V. Bakul Institute for Superhard Materials, the NAS of Ukraine, CEO at the All-Ukrainian Public Organization «Association of Machine-Building Technologists of Ukraine». Fields of research: processes of metal machining; development and creation of new designs of metal-cutting tools; technologic assurance of quality and performance properties of machine parts.