СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЖарінова (Лішневська) Вікторія Юріївна

Жарінова (Лішневська)
Вікторія Юріївна

Провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», віце-президент Української асоціації «Мікроциркуляція, гемореологія, тромбоутворення

Доктор медичних наук, професор.
Відомий кардіолог Вікторія Юріївна Жарінова досліджує вікові та патологічні зміни серцево-судинної системи, мікросудинні розлади, ендотеліальну дисфункцію. У колі наукових інтересів також проблеми патологічного тромбоутворення в клініці внутрішніх хвороб. Займається індивідуальною терапією захворювань серцево-судинної системи. Народилася у 1968 р. у м. Кіровоград. Закінчила Дніпропетровський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1991 р. працювала в Кіровоградському обласному кардіологічному диспансері, обіймала посаду лікаря-кардіолога, згодом — лікаря відділення інтенсивної терапії. З 2000 р. — головний науковий співробітник, керівник групи ішемічної хвороби серця та мікроциркуляції відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів

Інституту геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України. Упродовж 1999–2008 рр. виконувала за сумісництвом обо­в’язки завідувача кардіологічного відділення інституту. У 2000 р. захистила кандидатську, у 2005 р. — докторську дисертації, з 2011 р. — присвоєно звання професора за спеціальністю «Кардіологія». Вікторія Жарінова є автором та співавтором 370 друкованих праць, 25 деклараційних патентів, кількох методичних рекомендацій, інформаційних листів та монографії. Про результати наукових досліджень В. Ю. Жарінової було повідомлено на багатьох національних та міжнародних конференціях європейського та світового рівня. А матеріали ди­сертаційної роботи увійшли в наукову працю «Механізми дії оксиду азоту на серцево-судинну систему та патогенетичне лікування захворювань серцево-судинної системи», яка здобула Державну премію Украї­ни у 2003 р. Активно займається громадською діяльністю. З 1998 по 2003 рр. — голова Ради молодих вчених інституту, ініціатор створення та голова оргкомітету міжнародних конференцій молодих вчених пам’яті В.?В. Фролькіса. З 2002 р. — віце-президент Української асоціації «Мікроциркуляція, геморео­логія, тромбоутворення», заступник головного редактора журналу «Кровообіг та гемостаз». Вікторія Жарінова — член президії Російського товариства з клінічної гемостазіології, входить до складу редколегії журналу «Тромбоз, гемостаз, реологія» (Москва), член оргкомітету кількох російських конференцій, присвячених проблемам гемостазу та порушень мікроциркуляції. Член Європейського товариства кардіологів та Міжнародного товариства з мікроциркуляції. У 2006 р. відповідальна за укладання Українського національного консенсусу «Артеріальні та венозні тромбози — діагностика та лікування». За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена подякою Київського міського голови (2000), почесною грамотою президії НАМН України (2005), МОЗ України (2010), лауреат премії НАН України з медицини (2012). Заміжня, виховує двох дочок.

Viktoria Yu. Zharinova (Lishnevska)
MD, Prof.

Leading Researcher of the Department of Clinical Physiology and Pathology of Internals, Institute of Gerontology named after D.F. Chebotarov, NAMS of Ukraine, SE; Vice-President of Ukrainian Association «Microcirculation, Hemorheology, Thrombus Formation». Fields of research: age and pathological changes in cardiovascular system, microvascular disorders, endothelial dysfunction, pathological thrombus formation in the clinic of internal diseases, individual therapy of cardiovascular system diseases.