СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЄгоров Богдан  Вікторович

Єгоров
Богдан Вікторович

Ректор Одеської національної академії харчових технологій

Член-кореспондент Національної академії аг­рар­них наук України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Провідний учений в галузі зберігання і переробки зерна та виробництва комбікормів Богдан Вік­торович Єгоров є керівником вітчизняної наукової школи «Теорія і практика енергозберігаючих технологій виробництва комбікормів високої продуктивної дії». Досліджує проблеми продовольчої безпеки, системного аналізу і синтезу технологій виробництва харчових продуктів, кормових добавок, преміксів, комбікормів, продукції тваринного походження і продуктів харчування. Народився 15 серпня 1958 р. у м. Воркута, Республіка Комі. Трудову діяльність розпочав у 1975 р. на Вінницькому радіоламповому заводі. У 1981 р. закінчив з відзнакою факультет технології комбікормових і біохімічних виробництв Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю «Технологія зберігання та переробки зерна». В альма-матер Б. В. Єгоров працює з 1981 р. Відповідно, пройшов усі щаблі науково-педагогічного

становлення — від інженера науково-дослідної частини до ректора (з 2003 р.). У 1985 р. захистив кандидатську, в 1990 р. — докторську дисертації. Богдан Вікторович є учасником розробки проекту Закону України «Про хліб і хлібобулочні вироби», «Про корми», «Про гігієну та безпечність кормів», проекту «Програми розвитку комбікормової промисловості України до 2018 року». Ініціатор створення Всеукраїнської асоціації «Союз кормовиробників України». За результатами власних досліджень Богдан Вік­торович опублікував понад 650 наукових і нав­чально-методичних робіт, у тому числі 44 патенти на винаходи і корисні моделі, два підручники і нав­чальний посібник. Під його керівництвом розроб­лено і запроваджено новий Державний стандарт ДСТУ 4482:2005 «Премікси. Технічні умови», який введено в дію з 1 жовтня 2006 р. Підготував 2 докторів та 18 кандидатів наук. Професор Б.В. Єгоров є членом Міжгалузевої експертної ради Державної акредитаційної комісії України. Обіймає посаду заступника голови експертної ради з хімічної, харчової та легкої промисловості Міністерства освіти і науки України, очолює наукову раду Міжнародної школи кормів (International School of Feed). Член Науково-технічної ради (секція продовольства) Міністерства аграрної політики та продовольства України; експертної ради з хімічної, харчової та легкої промисловості Департаменту атестації кадрів МОН України; Національної комісії України з Кодексу Аліментаріус; керівного складу Асоціації «Союз кормовиробників України», Національної асоціації промислового хлібопекарства, Асоціації виробників комбікормів Європи, почесний доктор Університету харчових технологій м. Пловдів (Болгарія), член Національної спілки журналістів України. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, підготовку наукових кадрів, багаторічну плідну наукову діяльність присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Серед почесних відзнак та нагород Б. В. Єгорова — «Відмінник освіти України», «Знак пошани» Міністерства аграрної політики України, нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення», почесні грамоти Кабінету Міністрів України та президії НААН. Одружений. Має троє дітей, п’ять онуків.

Bogdan V. IeGorov
Corresponding Member of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Rector of Odesa National Academy of Food Technologies. Fields of research: food security, system analysis and synthesis of technologies for the production of feed additives, premixes, mixed fodder, animal pro­ducts and food.