СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЄзіков Володимир Iванович

Єзіков
Володимир Iванович

Завідувач кафедри органічної та біологічної хімії Херсонського державного університету

Доктор хімічних наук, професор.
Відомий науковець в галузі хімії Володимир Іванович Єзіков — автор теорії колоїдної будови оксидних розчинів. Результати експериментальних та теоретичних досліджень впроваджені на підприємствах і в наукових установах промисловості скла та емалі України, а також колишнього Радянського Союзу. Народився 4 квітня 1944 р. у м. Магнітогорськ Челябінської області. У 1961 р. із золотою медаллю закінчив середню школу № 33 та вступив на металургійний факультет Челябінського політехнічного інституту за спеціальністю «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів». Після закінчення інституту в 1966 р. був направлений на роботу в Науково-дослідний інститут металургії м. Челябінськ, де розробив тематику з переведення виплавки вольфраму на вітчизняну сировину. У 1968 р. Володимир Іванович вступив до аспірантури Львівського політехнічного інституту, працював на кафедрі фізичної та колоїдної хімії. У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1968 р. викладав на кафедрі фізичної та колоїдної хімії:

спочатку — асистент, згодом — старший викладач, доцент. У 1987 р. захистив докторську дисертацію на тему «Фізико-хімічні дослідження будови деяких високотемпературних оксидних розплавів». З 1988 р. — професор кафедри. За роки плідної ефективної праці Володимир Єзіков створив наукову школу «Будова високотемпературних оксидних розплавів». Під його керівництвом захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. Запропонована та експериментально підтверджена (1987) теорія колоїдної будови оксидного розчину. Список наукових публікацій професора В. І. Єзікова нараховує близько 200 праць. З 1991 р. обіймав посаду завідувача кафедри фізичної та неорганічної хімії Херсонського державного технічного університету, а упродовж 1996–2001 рр. — декан технологічного факультету. З 2002 р. — професор Херсонського державного університету, з 2008 р. — завідувач кафедри органічної та біологічної хімії. Він є науковим керівником 2 аспірантів. За визначні успіхи у впровадженні в практику досягнень науки та підготовку висококваліфікованих кадрів Володимир Єзіков відзначений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1996). Ініціативний, компетентний, з організаторськими здібностями, він також добре зарекомендував себе під час роботи у депутатському корпусі. З 1994 по 2001 рр. — депутат Дніпровської районної ради, керівник та заступник керівника комісії з питань освіти, культури та спорту. Має сина, доньку та чотирьох онуків. Життєве кредо: «Завжди лишатися Людиною».

Volodymyr I. Yezikov
DSc (Chemistry), Prof.

Chairman of Organic and Biological Chemistry Department, Kherson State University. Fields of research: high-temperature oxide melt structure, methods of teaching chemistry at higher educational institutions.