СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЄвдокимова Наталя  Олексіївна

Євдокимова
Наталя Олексіївна

Професор кафедри психології факультету педагогіки та психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

Доктор психологічних наук, професор.
Відомий психолог Наталя Олексіївна Євдокимова досліджує психологічні засади розробки технологій моделювання та проектування розвитку особистості студента. Створила та впровадила інноваційні технології навчання. Працює над стратегією розвит­ку психологічного забезпечення освіти XXI ст. Народилася у с. Лаврівка Володарського району Кокчетавської області (Казахстан). У 1990 р. закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут імені В. Г. Белінського за спеціальністю «Російська мова та література», а у 2008 р. — Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Украї­на» (ВМУРоЛ) за спеціальністю «Правознавство». Працювала заступником директора Новобог­да­нівської школи на Миколаївщині, вчителем приватної школи «Гіпаніс-ЕОС» м. Миколаїв, потім — проректором з навчальної роботи Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВМУРоЛ «Україна». У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію, з 2007 р. — доцент

кафед­ри психології. Обіймала посаду заступника директора з науково-методичної роботи Інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. У 2008 р. обрана за конкурсом на посаду професора кафедри теоретичної та прикладної психології. У 2013 р. захистила докторську дисертацію, з 2014 р. — професор. Під керівництвом Н. О. Євдокимової виконується науково-дослідна робота «Психолого-педагогічні засади становлення професійної суб’єктності», впроваджено інноваційний проект «Організаційно-діяльнісні ігри у системі освіти України», розроб­лено та впроваджено 9 інноваційних проектів, що отримали золоті та срібні медалі на національних виставках «Інноватика в сучасній освіті» та міжнародних виставках «Сучасні навчальні заклади». У здобутку вченої — більше 150 наукових та нау­ково-методичних праць, у тому числі 5 навчальних посібників з грифом МОН України, 8 монографій. Вона є науковим керівником 7 аспірантів та здобувачів наукового ступеня кандидата психологічних наук. Бере активну участь та є організатором міжнародних науково-практичних конференцій «Психолого-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця» (2008, 2009, 2014). Наталя Євдокимова — науковий керівник психологічної служби університету, голова Миколаївського обласного відділення громадської організації «Товариство психологів України». Вона є дійсним членом Міжнародної та Європейської академій природознавства — International and European Academy of Natural History (Шотландія, Велика Британія), Академічного співтовариства Publishing house «Academy of Natural History» (Ной-Ізенбург, Німеччина), членом науково-консалтингової групи Європейського науково-індустріального консорціуму (Шотландія, Великобританія). За творчу працю, педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну наукову діяльність нагороджена подякою МОН України, почесними грамотами Миколаївської облдержадміністрації, грамотою НАПН України. Донька Олена працює провідним спеціалістом центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. Разом виховують онука Марка.

Natalia O. Yevdokymova
DSc (Psychology), Prof.

Professor of Theoretical and Applied Psychology Department, Institute of Psychology and Social Welfare, V.O. Sukhomlynsky National University of Mykolaiv. Fields of research: psychological foundations of the technology for modelling and designing student’s indivi­duality development; organizational-activity games in the education system of Ukraine; designing the strategy of psychological support for the education of the 21st century.