СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗавальнюк Iнна  Яківна

Завальнюк
Iнна Яківна

Декан-директор Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Доктор філологічних наук, професор.
Інна Яківна Завальнюк — фахівець у галузі стилістики й історії української мови, автор понад 180 наукових і навчально-методичних праць, зокрема, з проблем стилістичного синтаксису, ономасіології, історії української літературної мови. Засновниця наукової школи з граматичної стилістики. Народилася 5 жовтня 1968 р. в селі Новоселівка Немирівського району Вінницької області. В 1989 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського. Впродовж усіх років навчання виконувала обов’язки члена комітету комсомолу факультету — відповідала за навчально-трудову дисципліну в академгрупах. Була стипендіатом імені Михайла Стельмаха. Трудове становлення розпочала за направленням у середній школі № 32 м. Вінниці, де два роки працювала вчителькою української мови і літератури, продовжуючи династію славних педагогів, зокрема матері — Зінаїди Йосипівни Нестеренко. З 1990 р. і донині Інна Яківна працює у стінах альма-матер.

За ці роки обіймала різноманітні посади, від асистента до завідувача кафедри, а нині є деканом-директором Інституту філології й журналістики. Наукову діяльність розпочала ще студенткою, очолювала мовний науковий гурток. В аспірантурі (1994–1997) досліджувала номінативні процеси в художньому та усно-розмовному мовленні. Кандидатську дисертацію захистила достроково у жовтні 1997 р. під керівництвом знаного в Україні мовознавця — К. Г. Городенської. За результатами наукових пошуків видала одноосібну монографію та захистила докторську дисертацію (2010) знову під керівництвом К. Г. Городенської. Інною Яківною встановлено стилістичні та комунікативно-прагматичні вияви синтаксичних структур у мові сучасних українських мас-медіа на тлі попередніх тенденцій їхнього функціонування. Наукові спостереження й практичні надбання з досвіду викладання лінгвістичних дисциплін узагальнено в навчально-методичних посібниках для шкіл та вищих навчальних закладів. Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації, готують дисертації аспірант та здобувач. Інна Яківна — офіційний опонент на захистах дисертацій, рецензент навчальних посібників, програм, збірників наукових праць, керівник кафедральної науково-дослідної теми «Комунікативно-прагматичний потенціал мовних одиниць у різностильових текстах (теоретико-методичний аспект)». Член редакційної колегії університетського фахового збірника «Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство)». Навчально-наукову роботу у ВНЗ поєднує із навчальною роботою у середній школі: з 1999 р. працює з обдарованою молоддю в Малій академії наук, проводячи профорієнтаційну роботу і готуючи учнів-членів МАН до обласних і Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, за що неодноразово нагороджена почесними грамотами Вінницької ОДА та управління освіти і науки Він­ницької ОДА. Нагороджена відзнакою МОН України «Відмінник освіти України» та знаком Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський». Важливим для Інни Яківни є родинне коло. Разом із чоловіком Євгенієм Борисовичем виховали двох дітей: донечку Дарину та сина Ярослава. Запорукою успіху вченої є життєве кредо: «Життя — це можливість. Скористайся нею! Життя — це виклик. Прийми його! Життя таке чудове. Не змарнуй його! Це твоє життя. Виборюй його!».

Inna Ya. Zavalniuk
DSc (Philology), Prof.

Dean and Director of the Institute of Philology and Journalism, Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky. Fields of research: stylistic syntax, onomasiology, history of Ukrainian literary language, teaching of linguistic disciplines.