СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДомброван Тетяна  Iванівна

Домброван
Тетяна Iванівна

Доцент кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Доктор філологічних наук, доцент.
Талановитий педагог, провідний фахівець у галузі лінгвосинергетики, Тетяна Іванівна Домброван — засновник нового напряму наукового пошуку. Народилася 19 квітня 1967 р. у м. Іллічівськ Одеської області в сім’ї інженерів. Батьки — Іван Павлович та Ганна Дмитрівна — прищепили любов до книги та навчили самовіддано працювати. Школу закінчила із золотою медаллю. Вищу освіту здобула на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету (ОНУ) імені І. І. Мечникова, який теж закінчила з відзнакою за фахом «Філолог, викладач англійської мови та літератури». У 1991р. — асистент на кафедрі граматики англійської мови ОНУ імені І. І. Мечникова. Непересічні здібності до глибокого наукового аналізу Тетяна Іванівна виявила ще у студентські роки, тож продовжила навчатися в аспірантурі (1993–1996). У 1996 р. захистила кандидатську дисер­тацію. Упродовж 1997–1998 н. р. була першою на факультеті стипендіаткою Піклувальної ради ОНУ імені І. І. Мечникова для найобдарованіших молодих вчених.

Вчене звання доцента присвоєно у 1999 р., відтоді — заступник декана з наукової роботи. У колі наукових інтересів Тетяни Іванівни лінгвістичні універсалії, еволюція та збереження мовної складності, лінгвосинергетика, розробка та застосування міждисциплінарних підходів до вивчення історії англійської мови, інформаційна структура в граматиці, генеративна граматика, психолінгвістика. У докторській дисертації «Синергетична модель розвитку англійської мови», яку успішно захистила у 2014 р., започаткувала методологічно новий, міждисциплінарний напрям мовознавчих студій — діахронічну лінгвосинергетику та відкрила нові перспективи дослідження мовної динаміки. Тетяна Домброван першою у світовій лінгвістиці дослідила крізь призму синергетичної методології динамічну організацію англійської мови в історичній ретроспективі, окреслила предметну сферу діахронічної лінгвосинергетики і систему методологічних принципів дослідження, визначила категорійний апарат процесуально зорієнтованої метамови аналізу, висвітила історичну динаміку ранговості параметрів керування системи, виявила підґрунтя міжрівневої когерентності мовної системи, виокремила й охарактеризувала властивості англійської мови саме як синергетичної системи, змоделювала розвиток англійської мови як самоорганізованої системи. Результати дослідження увійшли до трьох наукових монографій, одну з яких видано у Німеччині на запрошення німецьких колег («Язык в контексте синергетики» (Одеса, 2013), «Лингвосинергетика: Язык как синергетическая система» (Saarbrcken, 2014), «Синергетическая модель развития английского языка» (Одеса, 2014). Т. І. Домброван також співавтор 5 наукових колективних монографій, автор понад 90 статей, опублікованих у провідних виданнях України, Росії, Республіки Білорусь, Польщі, Словаччини, Німеччини, автор курсу лекцій з лінгво­синергетики. Член редакційної колегії фахового наукового видання. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій з германського мовознавства. Тетяна Іванівна — турботлива донька, щаслива дружина та любляча матуся, разом з чоловіком Валерієм Анатолійовичем Корнованом, лікарем швидкої медичної допомоги, виховує донечку Маргаритку, «мамину квіточку». Життєве кредо: «Творити з любов’ю».

Tetiana I. Dombrovan
DSc (Linguistics), Associate Prof.

Associate Professor of the Department of English Grammar, Odessa I. I. Mechnikov National University. Fields of research: linguistic universals, language development, evolution and maintenance of linguistic complexity, linguosynergetics, elaboration and application of interdisciplinary approaches to language studies.