СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДодонов Олександр  Георгійович

Додонов
Олександр Георгійович

Заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації Національної академії наук України

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Відомий учений, знаний фахівець в галузі інформатики та обчислювальної техніки, Олександр Георгійович Додонов — талановитий організатор масштабних науково-технічних розробок. За безпосередньої участі науковця створено Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, де успішно працює майже 30 років. Народився 13 лютого 1941 р. у м. Ставрополь (Російська Федерація). Закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». Упродовж 1965–1971 рр. — аспірант, молодший, старший науковий співробітник Інституту кібернетики Академії наук УРСР. З 1971 по 1981 р. — старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту електродинаміки АН УРСР. З 1972 р. розпочав педагогічну діяльність на кафедрі радіопередаючих пристроїв Київського політехнічного інституту. З 1981 р. переведений до Інституту проблем моделювання в енергетиці

АН УРСР. З 1987 р. працює заступником директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України. Плідний науковий пошук Олександра Додонова втілений у науково-технічних розробках проблемно-­орієнтованих обчислювальних машин і систем «Структура 1», «Структура 2», «Структура 3», «Структура 4», «TBK»; у системі моделювання ДИСИМ, галузевій обчислювальній мережі «СЕТИС», обчислювальній системі для розв’язання задач оперативно-організаційного керування «ДИСУП». Під безпосереднім керівництвом професора Олек­сандра Додонова удосконалено тренажно-мо­делю­ючу базу Центру підготовки космонавтів ім. Ю. О. Гагаріна, створено територіально-розподілену мережу для керування технікою та озброєнням при інженерно-авіаційному забезпеченні військової і повсякденної діяльності авіації Збройних Сил СРСР, інформаційно-обчислювальну систему для авіапідприємства, автоматизовану інформаційну систему керування повсякденною діяльністю для Штабу озброєння Збройних Сил України. Завдяки організаторському таланту Олександра Георгійовича реалізовані масштабні державні проекти, як Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних ситуацій, інформаційна система Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України, програмно-апаратний комплекс національного реєстру українських інформаційних ресурсів, система інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки і оборони України та Рахункової палати України. Виконується комплекс наукових досліджень та конструкторських робіт для КНР. Учні Олександра Додонова захистили 8 докторських та 22 кандидатські дисертації. Автор понад 400 наукових праць, серед яких 13 монографій. Дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН, кількох громадських академій наук України, член IEEE Computer Society, Міжнародної академії лідерства у бізнесі та управлінні (ALBA). Член спеціалізованих рад з присудження наукових ступенів, член редакційних колегій низки науково-технічних журналів. Створив та очолює науково-практичне об’єднання «Інформаційні технології та безпека», яке щорічно з 2001 р. проводить міжнародні науково-практичні конференції.

Oleksandr G. Dodonov
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Uk­rai­ne, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Deputy Director on Research, Institute for Information Recording of the NAS of Ukraine. Fields of research: development of theoretical bases and applied methods of computer data and analytical systems creation, information protection methods development for computer systems and networks.