СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДідик Ростислав  Петрович

Дідик
Ростислав Петрович

Професор кафедри технології гірничого машинобудування, заслужений професор Національного гірничого університету

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України.
Дідик Ростислав Петрович — відомий фахівець у галузі створення ефективних технологій, що базуються на використанні високомодульних джерел енергії для обробки матеріалів в машинобудівному виробництві. Виконані на високому рівні безпосередньо ним та під його керівництвом фундаментальні дослідження в цій сфері дозволили вирішити ряд важливих науково-технічних проблем. Народився 10 серпня 1936 р. у м. Вінниці. У Дніпропетровському гірничому інституті (нині Національний гірничий університет) у 1959 р. здобув фах гірничого інженера-механіка, після чого два роки працював на шахті у Донецьку. З 1961 р. трудова діяльність Ростислава Петровича пов’язана з Національним гірничим університетом, в якому нау­ковець пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до

професора, завідувача кафедри технології гірничого машинобудування. У 1963 р. захистив кандидатську, а в 1982 р. докторську ди­сертацію, пов’язану з розробкою наукових засад та створенням технології виробництва багатошарових труб і зміцнення матеріалів енергією вибуху. У науковому здобутку Ростислава Дідика — понад 145 наукових праць, отримано більше 60 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Автор наукового відкриття в галузі пластичності металів, за що нагороджений золотою медаллю ім. академіка П. Л. Капиці. Дослідження професора Р. П. Дідика успішно реалізовані в проектах та розробках при створенні ракетно-космічної техніки, підвищенні надійності та довговічності унікального гірничотранспортного устаткування, виробництві надтвердих матеріалів для інструментального забезпечення гірничо-видобувного та машинобудівного комплексів. Це дає змогу відгородити ряд базових галузей промисловості від зростаючого імпорту дефіцитних матеріалів та засобів їх обробки. Ростислав Петрович створив наукову школу з проблем високоенергетичної обробки матеріалів. Під його керівництвом підготовлені докторські та кандидатські дисертації, а також кадри для машинобудівної галузі. Ним написані фундаментальні підручники з питань міцності, матеріалознавства та технології машинобудування. У 2013 р. Р. П. Дідик обраний почесним професором кафедри технології машинобудування НТУУ «Київський політехнічний інститут». Дійсний член Нью-Йоркської академії наук, член президії Асоціації технологів-машинобудівників України, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій. За цикл робіт з теорії та практики використання вибуху в технології обробки матеріалів удостоєний премії ім. М. Островського, нагороджений почесними знаками «Шахтарська слава» трьох ступенів. У 1997 р. став володарем номінації «500 лидеров мировой науки». У 2013 р. за роботу «Комплекс високоефективних технологій інженерії поверхні для підвищення ресурсу важконавантажних деталей гірничо-металургійного обладнання» удостоєний Державної премії в галузі науки і техніки. Пишається своєю родиною: дружина Людмила Михайлівна — професор Національного гірничого університету, донька Ольга — лікар-психолог вищої категорії. Радіє онукам Олені та Тимофію.

Rostyslav P. Didyk
DSc (Engineering), Professor, Honoured Scientist of Ukraine, Laureate of the State prize of Ukraine in Scien­ce and technology, Academician of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine.

Professor of the Department of Mining Engineering, National Mining University. Field of research: materials science, mechanical engineering, creation i effective technologies based on the use of high modular energy source of processing materials in the engineering industry.