СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДенисюк Станіслав  Федорович

Денисюк
Станіслав Федорович

Професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, адвокат

Доктор юридичних наук, професор.
Чесність, відповідальність, об’єктивність у підході до справи, глибокий і всебічний аналіз усіх обставин характеризують Станіслава Федоровича Денисюка як особистість та як фахівця-юриста. Народився 14 січня 1958 р. у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Здобув дві вищі освіти: економіста в Харківському національному економічному університеті (1985) та юриста в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (1989). Тридцять років віддав службі в органах внут­рішніх справ. Упродовж 1975–1995 рр. пройшов шлях від курсанта до начальника Дзержинського районного відділу внутрішніх справ м. Харкова. У 1995–2000 рр. — перший заступник начальника — начальник УБОЗ УМВС України, перший заступник начальника — начальник кримінальної міліції УМВС України в Харківській області. Потім — начальник Мінського районного управління внутрішніх справ ГУ МВС України в м. Києві (2000–2001), радник мі­ністра внут­рішніх справ України — перший заступник керівника апарату міністра внутрішніх справ України (2001–2003),

начальник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2003), начальник УМВС України на Донецькій залізниці (2003–2004), начальник УМВС України в Харківській області (2004–2005), голова Державної податкової адміністрації в Харківській області (2006–2011). Упродовж 2006–2010 рр. — депутат Харківської обласної ради, очолював комісію з питань забезпечення законності, суспільного порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. У 2010 р. присуджено науковий ступінь — доктор юридичних наук. З 2012 р. — професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Також успішно займається адвокатською практикою. У колі наукових інтересів Станіслава Федоровича — проблеми адміністративного права, адміністративного судочинства та криміналістики. Особ­ливу увагу приділяє дослідженню теоретичних та практичних проблем здійснення громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні. Автор 70 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі монографія «Громадський контроль як гарантія законності в адміністративній діяльності правоохоронних органів в Украї­ні», 7 нав­чальних посібників, рекомендованих МОН України; у співавторстві — підручник «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ», нав­чальні посібники «Судові та правоохоронні органи України», «Правове забезпечення господарської діяльності», «Адміністративне судочинство». С.Ф. Денисюк відзначений високими державними та відомчими нагородами: орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, почесним званням «Заслужений юрист України», відзнаками МВС України: «Хрест слави», «Закон і Честь», «За безпеку народу» ІІ ступеня, почесним знаком МВС України, орденом «Миколи Чудотворця», орденом «Покрова Святої Богородиці», нагрудними знаками «Почесний працівник ДПС України», «За заслуги» ДПА України, почесними відзнаками Вищої ради юстиції, Харківської обласної ради «Слобожанська слава», почесною грамотою Харківської міської ради. Голова контрольно-ревізійної комісії міжнародної громадської організації «Спілка генералів органів внутрішніх справ України». Одружений. Має двох синів та доньку, а також чотирьох онуків. Життєве кредо: «Любити людей та поважати своїх підлеглих, вкладати всю душу в роботу і тоді завжди будуть найкращі результати».

Stanislav F. Denysiuk
DSc (Law), Prof.

Professor of the Department of Criminalistics, Yaroslav Mudryi National Law University, Lawyer. Fields of research: problems of administrative law, administrative justice and criminalistics; theoretical and practical problems of public control over law enforcement activities in Ukraine.