СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДраґан Ярослав  Петрович

Драґан
Ярослав Петрович

Професор кафедри програмного забезпечення Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Доктор фізико-математичних наук, академік Інженерної академії України.
Відомий науковець і педагог Ярослав Петрович Драґан — автор енергетичної теорії стохастичних сиґналів. Досліджує синергетику та ритміку явищ і процесів у складних системах різної природи, розробив методи і засоби імовірнісного та статистичного аналізу, побудови стохастичних моделей, мірництва й оцінення характеристик об’єктів. Народився 16 липня 1933 р. у с. Синява Збаразького району Тернопільської області. Вищу освіту здобув у 1955 р. на фізико-математичному (з 1953 р. — фізичному) факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка. Трудовий шлях почав учителем фізики в школах Львівської залізниці (станції Корелево на Закарпатті та Стрий). У 1956–1959 рр. — старший лаборант кафедри вищої математики Львівського університету. З 1959 по 2002 рр. працював у Фізико-механічному (до 1964 р. — Інститут машинознавства та автоматики) інституті Академії наук

України. Спочатку обіймав інженерні посади, а з 1969 р. — старший науковий співробітник, з 1992 р. — провідний. З 1993 р. — професор кафедри біотехнічних систем Тернопільського державного технічного університету ім. Івана Пулюя (за сумісництвом). У 1967 р. захистив кандидатську, у 1989 р. — докторську дисертації. У 1996 р. — професор кафедри біомедичних систем та апаратів Тернопільського приладобудівного інституту. З 2002 р. — професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка». Над створенням енергетичної теорії стохастичних сиґналів Ярослав Петрович почав працювати з середи­ни 70-х рр. Теорія ритміки стала підставою розроблення стохастичних методів аналізу в застосуваннях до вив­чення природних, біотехнічних та соціальних систем, зокрема застосування теорії і статистичних методів аналізу ритміки у проблемах гідроаерокосмосу. Спільно з колегами та учнями Я. П. Драґан створив відому в Україні, колишньому Союзі та поза його межами наукову школу з імовірнісного аналізу сиґналів і систем. У 1998 р. працював візит-професором у Центрі стохастичних процесів університету в Чапел Гіл (штат Північна Кароліна, США). Ярослав Драґан — автор 350 наукових праць, серед яких 11 монографій і посібників для вищих закладів освіти, 3 препринти. У співавторстві написав монографію «Системний аналіз теорії сиґналів». Під керівництвом професора захищено 12 кандидатських і 6 докторських дисертацій. Я. П. Драґан є активним учасником та членом оргкомітетів багатьох конференцій з проблем тео­рії сиґналів, членом редколегії журналу «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», збірника наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства», членом наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, клубу львівських поліграфістів. За багаторічну плідну працю нагороджений почесною грамотою президії Академії наук України (1994), медаллю «Ветеран праці». За колективну монографію «Прикладна теорія випадкових процесів і полів» удостоєний першої премії Комітету радіо­електроніки і зв’язку на конкурсі до 100-річчя радіо. Життєве кредо Ярослава Петровича: «Що має статися, має статися — дай йому шанс. Думай, читай і пильнуй». Улюблений вислів: «Документи мають бути в порядку».

Yaroslav P. Dragan
DSc (Physics and Mathematics), Prof., Academician of the Engineering Academy of Ukraine.

Professor of Software Department, the Institute of Computer Science and Information Technologies, the National University «Lviv Polytechnic». Fields of research: theory of signals, construction and study of probabilistic models of the computer science (data processing); control and diagnosis of complex (natural and technical) system conditions.