СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГрицюк Олександр  Васильович

Грицюк
Олександр Васильович

Заступник генерального конструктора Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з двигунобудування» з науково-дослідної роботи — головний конструктор, доцент кафедри двигунів внутрішнього згоряння Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.
«Шлях подолають тільки ті, кот­рі ідуть, а ті, хто стоїть, не повинні заважати тим, хто рухається», — кредо О.В. Грицюка — розробника тео­ретичних основ та практичних методів створення високообертового малолітражного дизеля багатоцільового призначення. Народився 1 квітня 1956 р. у м. Лозова Харківської області. У 1979 р. з відзнакою закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння», розпочав роботу в ХКБД при заводі ім. В. О. Малишева (зараз ДП «ХКБД»), де і працює донині. З 1979 по 2004 рр. пройшов шлях від інженера-дослідника до головного конструктора. Ще з аспірантури займався проблемою холодного пуску танкового двигуна, а кандидатська дисертація (1990) стала азбукою пуску двотактних дизелів серії ТД для військової техніки. У 1990 р. з’явився новий напрямок у двигунобудуванні України — створення високо­обертових малолітражних дизелів, який О. В. Грицюк, як головний

конструктор, очолив у 1997 р. і продовжив, вже будучи заступником генерального конструктора ХКБД з НДР. Докторську дисертацію захистив у 2010 р. З того ж року є доцентом кафедри ДВЗ ХНАДУ. О.В. Грицюк — автор понад 75 наукових праць, серед яких 2 автореферати дисертацій, 1 монографія (колективна), 59 статей (4 одноосібних), 16 авторських свідоцтв та патентів. Член спеціалізованих вчених рад НТУ «ХПІ», ХНАДУ. Під його керівництвом захищена кандидатська дисертація, триває підготовка ще однієї. Результати наукових досліджень доповідались на 15 міжнародних конгресах та конференціях у галузі двигунобудування, які відбувалися в Україні, Австрії та Росії. Є одним із основних ініціаторів, науковим керівником і відповідальним виконавцем Державної програми розвитку виробництва вітчизняних малолітражних дизельних двигунів та силових і енергетичних установок для агропромислового комплексу на 2006–2010 рр. та інвестиційного проекту «Створення виробництва віт­чизняного малолітражного автомобільного дизеля потужністю 100–175 к. с. подвійного призначення (Слобожанський дизель)». Вагомий особистий внесок науковця у розвиток двигунобудування для бронетанкової техніки і АПК України відзначений грамотами Мінпромполітики України, а у впровадження в серійне виробництво ДП «Завод імені В. О. Малишева» високообертового спеціального дизеля 3ТД-3А для броньованої колісної машини БТР-4Е — Почесною грамотою Харківської облдержадміністрації. З дружиною Людмилою Павлівною виховали двох доньок. Нині підростає онука — Олеся Сулима.

Oleksandr V. GRYTSYUK
DSc (Engineering), Senior Researcher.

Deputy General Designer on Research and Chief Designer of «KEDB», Assistant Professor of Kharkiv National Automobile and Highway University. Fields of research: basic design and tuning parameters of high-speed subcompact diesels, processes indices of mixing and combustion, air and fuel supply etc.