СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГранчак Василь  Михайлович

Гранчак
Василь Михайлович

Провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України

Доктор хімічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
У відомому науковому центрі України Василь Михайлович Гранчак працює понад 40 років. Успішно проводить фундаментальні і прикладні дослідження в галузі фізичної хімії. Як результат, розробки та винаходи науковця знайшли ефективне застосування в Україні та за її межами. Народився 13 січня 1947 р. у с. Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області. Батько Михайло Юрійович та мати Марія Іванівна — селяни. Виріс у багатодітній сім’ї, де виховувалися 4 брати і одна сестра. Один з братів — Іван Гранчак — видатний вчений, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, український історик та громадський діяч. І свою стежину обрав Василь Михайлович, вищу освіту здобув у 1970 р., закінчивши хімічний факультет Ужгородського державного університету.

З 1972 по 1976 рр. продовжив навчання в аспірантурі. У 1978 р. захистив кандидатську, у 2005 р. — докторську дисертації. У 2005 р. присвоєно вчене звання провідного наукового співробітника. З 1972 р. працює в Інституті фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР (нині — НАН України), де обіймав посади інженера, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, нині — провідний науковий співробітник цього інституту. Напрями наукової діяльності Василя Гранчака: фотопроцеси з переносом заряду, фотохімія ароматичних карбонільних сполук, фотоініціатори, фотополімеризація, фотохімічні процеси реєстрації інформації, фотохімія наночастинок. Він є автором майже 150 наукових праць, у т. ч. 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи України та Росії. Нагороджений грамотами Кабінету Міністрів України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997). Василь Михайлович також відзначений премією з хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України (2015). Окрім роботи, має чимало захоплень. Хобі — література, особливо полюбляє історичні романи. Зай­мався танцями, музикою. Дружина Лариса Михайлівна — медичний працівник, син Михайло — фінансист.

Vasyl M. Hranchak
DSc (Chemistry), Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Leading Researcher at L. V. Pysarzhevskyi Institute of the Physical Chemistry, the National Academy of Sciences of Ukraine. Fields of research: photoprocesses with charge transfer, photochemistry of aromatic carbonyl compounds, photoinitiators, photopolymerization, photochemical processes of information registration, photochemistry of nanoparticles.