СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГорін Микола  Олександрович

Горін
Микола Олександрович

Професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Доктор біологічних наук, кандидат сільськогосподарських наук, професор.
Микола Горін — вчений у галузі ґрунтознавства, дослідник еколого-біогеохімічних закономірностей культурного ґрунтогенезу на основі еволюційно-екосоціального підходу до вивчення ґрунтового покриву природних та агрогенних екосистем, розробник біосфероцентричних моделей землегосподарювання, ноосферно-орієнтованої методології адаптивно-ландшафтного екобезпечного природокористування. Народився 8 червня 1940 р. у Харківській області в родині вчителів Олександра Михайловича та Галини Григорівни. Із золотою медаллю закінчив Пісочинську середню школу, а в 1962 р. — факультет агрохімії та ґрунтознавства Харківського сільськогосподарського інституту ім. В. В. Докучаєва. З 1962 по 1965 рр. завідував агрохімлабораторією Володимир-Волинського виробничого колгоспно-радгоспного управління Волинської області. З 1965 р. навчався в аспірантурі на кафедрі ґрунтознавства ХСГІ (нині ХНАУ), з якою пов’язана уся його подальша наукова та педагогічна діяльність.

Обіймаючи посаду асистента, він захистив у 1970 р. кандидатську дисертацію «Изменение направления почвообразовательных процессов засоленных торфяных почв Левобережного Среднего Приднепровья при их окультуривании». За роки роботи в альма-матер Микола Олександрович обіймав посади доцента, професора, заступника декана по роботі із зарубіжними студентами. У різні роки працював старшим науковим працівником, на посаді якого й завершив роботу над докторською дисертацією «Заплавне ґрунтотворення Полісся та Лісостепу України (еволюція, біогеохімія, окультурювання)». Миколою Олександровичем уперше досліджені еколого-біогеохімічні закономірності окультурювальної корекції природного ґрунтогенезу в ландшафтних екосистемах, які виявилися гранично актуалізованими й запитаними в умовах земельної реформи в Україні. Він є одним із ініціаторів відкриття в 2009 р. в ХНАУ нового напряму підготовки бакалаврів — «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Автор методологічного та навчально-методичного забезпечення ряду дисциплін для цієї спеціальності по новій кафедрі ХНАУ — «екологія та біотехнологія», а також для магістрів з «експертної оцінки ґрунтів»: саме такі фахівці спроможні подолати глобальний дефіцит родючих ґрунтів та забезпечити продовольчу безпеку України та Євросоюзу. Активно співпрацює з науковими колективами дослідницьких інститутів та університетів України і зарубіжжя (РФ, Болгарія, Польща, Китай, Іран та ін.). Член вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій ВНЗ України. Особисто та у співавторстві опублікував 250 робіт наукового і навчально-методичного характеру, у т. ч. підручники. Громадська діяльність М. О. Горіна пов’язана з Українським товариством ґрунтознавців та агрохіміків, Українського товариства охорони природи, очолює студентське наукове товариство Харківського агроуніверситету, член Наукової ради з проблем ґрунтознавства НАН України. Ведучий авторських телепередач «Якщо ти господар» і співавтор кількох навчальних кінофільмів на теми агрогенетичного та екологічного ґрунтознавства. Багаторічна самовіддана праця Миколи Олександровича, спрямована на розвиток української та світової ґрунтознавчої науки та залучення до неї молодого покоління, відзначена медаллю «Знак пошани», почесними грамотами і дипломами.

Mykola O. Horin
DSc (Biology), PhD (Agriculture), Prof.

Professor of Soil Science Department, Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University. Fields of research: methodology of ecologically oriented landscape adaptive environmental management, study of ecological and biogeochemical cultural patterns of soil genesis, ecosocial evolutionary approach to the study of soil-coenotic cover of landscape ecosystems.