СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГолдовський Борис  Михайлович

Голдовський
Борис Михайлович

Завідувач кафедри медицини невідкладних станів ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кандидат медичних наук, професор.
Практичну медицину Борис Голдовський поєднав із науково-дослідницькою та викладацькою діяльністю. На сьогодні продовжує надавати консультативну допомогу кардіологічним хворим, залишаючись практикуючим лікарем, вдосконалює питання діагностики та лікування невідкладних станів, організації надання екстреної медичної допомоги, впроваджуючи нові сучасні технології на догоспітальному етапі. Особливу увагу приділяє вихованню та професійному росту молодих лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та майбутніх науковців, готуючи кадри для системи екстреної медичної допомоги України. Народився 11 січня 1947 р. у м. Мелітополь Запорізької області. Після закінчення в 1976 р. Запорізького державного медичного інституту проходив інтернатуру на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Будучи практикуючим лікарем, у 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження фармакологічної активності в ряді піперазинзаміщених ксантинів». З метою підвищення

власного професійного рівня отримав спеціальність із кардіології та почав працювати у кардіореанімаційній бригаді. Зі створенням у 1995 р. в Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів ім. М. Горького кафедри «Медицина невідкладних станів» Борис Михайлович пройшов за конкурсом на посаду асистента кафедри, продовжуючи практичну роботу на Запорізькій центральній станції спеціалізованих бригад швидкої медичної допомоги як лікар-кардіореаніматолог. Центральною атестаційною комісією МОЗ України йому присвоєно вищі лікарські категорії за спеціальностями «Медицина невідкладних станів» та «Кардіологія». З 2009 р. — завідувач кафедри медицини невідкладних станів Запорізької медичної академії післядипломної освіти. За результатами плідної наукової роботи Б. М. Голдовського світ побачили понад 270 наукових публікацій у журналах, матеріалах науково-практичних конференцій, конгресів анестезіологів, спеціалістів медицини невідкладних станів, кардіологів України. Вчений є автором підручника, 7 методичних рекомендацій, 5 навчальних посібників та монографії, 7 патентів на винаходи та понад 30 актів впроваджень нових медичних технологій. Член вченої ради, ради факультету сімейної медицини, центральної методичної ради Запорізької медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. Член редакційної ради вітчизняних журналів «Медицина неотложных состояний» та «Екстрена медицина: від науки до практики», а також закордонного видання «Экстренная медицина». Крім науково-дослідницької та викладацької діяльності, Борис Михайлович займає активну громадську позицію, що підтверджується виступами на телебаченні, створенням Запорізької обласної громадської організації «Асоціація працівників екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», яку він очолив у 2014 р. Багаторічна сумлінна праця Б. М. Голдовського, відданість справі, значний особистий внесок у розвиток охорони здоров’я, підготовка висококваліфікованих спеціалістів та активна громадська діяльність були неодноразово відзначені нагородами керівництва м. Запоріжжя, Запорізької області та Запорізького ОБЛСОВПРОФу.

Borys M. Goldovskyj
PhD (Medicine), Prof.

Chairman of the Department of Medicine of Emergency Conditions, SI Zaporizhzhia Medical Academy of Post-Graduate Education, the Ministry of Health of Ukraine. Fields of activities: advisory help to cardiac patients; medical practice; improvement of diagnosis and treatment of emergency conditions, emergency medical services, introduction of new technologies in a prehospital phase.