СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБєліков Сергій  Борисович

Бєліков
Сергій Борисович

Ректор Запорізького національного технічного університету

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, академік Транспортної академії України, Української академії наук, Інженерної академії України, член-кореспондент Міжнародної інженерної академії.
Український вчений-металознавець Сергій Борисович Бєліков зробив великий особистий внесок у вивчення жароміцних сталей та сплавів. Відіграв вагому роль у становленні Запорізького національного технічного університету як провідного центру освіти і науки. Народився 26 червня 1953 р. у Запоріжжі. У 1975 р. закінчив Запорізький машинобудівний інститут ім. В. Я. Чубаря (нині — Запорізький націо­нальний технічний університет, ЗНТУ). Навчався в аспірантурі кафедри металознавства інституту. Працював інженером, старшим науковим співробітником проблемної лабораторії, доцентом кафедри матеріалознавства, виконувачем обов’язків завідувача кафедри металознавства ЗНТУ. Після закінчення докторантури, з 1997 р. — професор

кафедри фізичного матеріалознавства, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедр «Автомобілі», «Транс­портні технології». З 1997 р. — ректор університету. У 1998 р. — заступник, з 2001 р. — голова Ради ректорів Запорізького вузівського центру. Активно працює на ниві науки, у 1982–1991 рр. — голова ради молодих учених і спеціалістів Запорізької області. Професор Сергій Бєліков є автором понад 250 праць. Основні напрями досліджень: корозійно­стійкі жароміцні сталі та сплави для стаціонарного і суднового газотурбобудування, принципи легування сталей та сплавів; удосконалення інженерної освіти та систем керування (менеджменту) у вищих технічних навчальних закладах, застосування сучасних інформаційних технологій з метою покращення організації навчального процесу. С. Б. Бєліков очолює спеціалізовану вчену раду Запорізького національного технічного університету із захисту докторських дисертацій, а також є головним редактором журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні». За продуктивну плідну працю отримав міжнародне визнання, він є членом Російської асоціації металознавців, Європейської асоціації інженерної освіти, Європейської асоціації міжнародної освіти, членом Клубу ректорів Європи. Почесний професор Міжнародного університету (м. Відень). Співорганізатор виконання міжнародного проекту «Передові комп’ютерні технології — університетам України». Сергія Борисовича добре знають та поважають мешканці краю: депутат Запорізької обласної ради (2006–2010), член Запорізького міськвиконкому (1998–2006), віце-президент обласного союзу підприємців та промисловців (роботодавців) «Потенціал». У 2015 р. знову обраний депутатом Запорізької облради. Нагороджений медаллю «За трудову доблесть», медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», повний кавалер ордена «За заслуги», Почесною грамотою Верховної Ради України, Подякою Кабінету Міністрів Украї­ни, орденами «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ та ІІ ступенів, Золотим знаком УСПП. Має відомчі відзнаки: «Відмінник освіти України».

Serhii B. Bielikov
DSc (Engineering), Prof., Honoured Worker of Education of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology, Academician of the Higher School Academy of Sciences of Ukraine, the Transport Academy of Ukraine, Ukrainian Academy of Sciences.

Rector of Zaporizhzhya National Technical University. Fields of research: new high-temperature corrosion-resistant steels and alloys for stationary and marine gas turbine construction, principles of steel and alloy doping; improvement of engineering education and management in higher technical education institutions, use of modern information technologies to improve the educational process.