СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБєлєнька Ганна  Володимирівна

Бєлєнька
Ганна Володимирівна

Заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту, професор кафедри дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

Доктор педагогічних наук, професор.
Дошкільна освіта й наука — окремий світ з особливими постатями, вагоме місце серед яких посідає Г. В. Бєлєнька. Завдяки її науковим пошукам діють сучасні нормативні програми та документи, вийшли друком навчальні та методичні посібники для дітей дошкільного віку, а також батьків, вихователів та студентів. Ганна Володимирівна не лише талановитий науковець, а й авторитетний фахівець свого напряму, в якому досліджує стратегію і зміст підготовки педагогів до роботи з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, питання формування моральних цінностей у підростаючого покоління, використання авторської казки як засобу виховання і навчання дітей. Народилася 23 лютого 1958 р. в Києві. У 1977 р. стала студенткою Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького (нині НПУ імені М. П. Драгоманова), навчалася на педагогічному факультеті за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

У 1981 р. завершила навчання, отримавши диплом з відзнакою та кваліфікацію «Викладач дошкільної педагогіки і психології, методист з дошкільного виховання». В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом «Теорія та історія педагогіки», у 2012 р. — докторську зі спеціальності «Дошкільна педагогіка». Трудове становлення Ганни Володимирівни почалося з роботи в середній школі: працювала викладачем дошкільної педагогіки і психології педагогічного класу. Згодом перейшла до вищої школи — викладачем кафедри дошкільної педа­гогіки Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького, доцентом кафедри, завідувачем кафедри теорії та історії педагогіки Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. За роки роботи утвердилася в професії, здобула заслужений авторитет, тож логічним продовженням професійного шляху стала теперішня посада — заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафед­ри дошкільної освіти. Нині Ганна Володимирівна є членом експертної комісії МОН України з питань акредитації та ліцензування спеціальності «Дошкільна освіта» у ВНЗ, є розробницею галузевих стандартів вищої освіти, стандартів дошкільної освіти в Україні. Входить до складу редакційних колегій журналів «Дошкільне виховання», «Теорія і методика хортингу». Під її керівництвом готували дисертації аспіранти, які тепер розвивають ідеї свого наукового керівника. Загальний науковий доробок Г. В. Бєлєнької становить близько 200 найменувань, серед яких одноосібні та колективні монографії, навчально-методичні посібники для вищої школи та дошкільних навчальних закладів, наукові статті, у тому числі в зарубіжних виданнях. За високий професіоналізм і наукові досягнення нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України, знаками «Відмінник освіти України» та «Софія Русова», грамотами КМДА тощо. Одружена, має двох дітей. Життєве кредо Ганни Володимирівни — цитата з казки для дорослих А. Екзюпері «Маленький принц», що так відповідають її професійному покликанню: «Я боюся стати таким, як дорослі, яким нічого не цікаво, окрім цифр».

Hanna V. Bielienka
DSc (Pedagogics), Prof.

Deputy Director on Science, Pedagogical Institute, Professor of Pre-School Education Department, Borys Grinchenko Kyiv University. Fields of research: strategy and content of teachers training to work with children of preschool and primary school age, formation of moral values in the younger generation, using the author’s tales as a means of education and training of children.