СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБагмет Михайло  Олександрович

Багмет
Михайло Олександрович

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту Чорноморського державного університету імені Петра Могили, директор Інформаційного центру Європейського союзу у Миколаєві

Доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук.
Детально вивчаючи сучасні інтеграційні проб­леми, М.О. Багмет успішно впроваджує у навчальний процес культурно-освітні національні традиції у поєднанні з прогресивними науковими дослідженнями. Народився 15 квітня 1948 р. у с. Велика Дорога Ніжинського району Чернігівської області. Трудовий шлях почав робітником Краснознаменської зрошувальної системи у Херсонській області (1966–1967). Після служби в армії працював на Ніжинському машинобудівному заводі у Чернігівській області. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Історія, викладач історії та суспільствознавства».

Упродовж 1976–1987 рр. — старший викладач Миколаївського кораблебудівного інституту, у 1987–2000 рр. — доцент, старший науковий співробітник, професор, завідувач кафедри політології та економічної теорії Миколаївського державного педагогічного інституту. З 2000 р. — декан факультету політичних наук, завідувач кафедри державного управління, проректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Провідний заклад займає лідерські позиції в Україні з науково-технічних напрямів. Виш веде підготовку власних наукових кадрів, провадить фундаментальні та прикладні дослідження. Професор Михайло Багмет — автор 650 різнопланових монографій, підручників, посібників, енциклопедичних видань та статей у вітчизняних й зарубіжних збірниках. Зокрема, «Сучасні інтеграційні проблеми: європейський досвід та українські реалії», «Історія та практика державного управління і місцевого самоврядування в Україні», «Лиха коса голодомору: 1932–1933 рр.», «Миколаївщина багатонаціональна: з історії етнічних спільнот регіону» та ін. Має свою наукову школу, в якій досліджуються проблеми всесвітньої історії, історії України, сучасної української політології, державотворчих процесів. Висвітлює питання світової та європейської інтеграції України. Організатор конгресів, конференцій, тренінгів, круглих столів. Бере участь у виконанні проектів на замовлення ООН, ЄС, представництва ЄС в Україні, МОН України. Виступав на міжнародних форумах в країнах Європейського Союзу, Ізраїлі, Туреччині, США. Директор Миколаївського центру політичних досліджень, директор Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції, який діє в університеті. Нагороджений почесними грамотами та відзнаками Президента України, Верховної Ради, МОН України, Миколаївської обласної державної адміністрації, Товариства «Знання» України, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Української спілки воїнів-інтернаціоналістів. Хобі — рибалка. Улюблений вислів: «Успіх не сам приходить до людини, людина сама повинна дійти до нього». Одружений. Має двох доньок та онука.

Mykhaylo O. Bagmet
DSc (History), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Academician of the Academy of Historical Sciences of Ukraine.

Vice-President on Science, Pedagogy and Development, Chairman of the Department of Public Policy and Management, Petro Mohyla Black Sea State University, Director of the EU Information Centre in Mykolaiv. Fields of research: problems of the world history, history of Ukraine, Ukrainian modern politology, state-building processes; world and European integration of Ukraine.