СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАлмакаєва Людмила Григорівна

Алмакаєва
Людмила Григорівна

Завідувач науково-дослідної лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів, професор кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету

Доктор фармацевтичних наук, професор.
Народилася 11 квітня 1957 р. у селищі Єлизаветградківка Кіровоградської області. Закінчила Український заочний політехнічний інститут ім. І.З. Соколова. Трудовий шлях розпочала у 1979 р. старшим лаборантом Харківського науково-дослідного хі­міко-­фармацевтичного інституту (нині — Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів»). З 1995 р. — науковий співробітник, з 1996 р. — завідувач лабораторії парентеральних та оральних рідких лікарських засобів, заступник директора з наукової роботи (2008), в.о. директора центру (2010–2011). З 2011 р. працює в Національному фармацевтичному університеті. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію, за результатами якої вперше в Україні створені експрес-тести для ідентифікації наркотичних речовин та їх аналогів. Тести відзначені срібною медаллю ВДНГ СРСР. З 1996 р. продовжує напрям вчителя, професора Ф.А. Конєва з розробки та стандартизації лікарських засобів для парентерального застосування.

У колі досліджень — науково-методологічні підходи з обґрунтувань складу лікарських засобів; фармацевтична розробка складу та технології, розробка науково-технічної документації для реєстрації та промислового виробництва лікарських засобів; валідація технологічних процесів; формування систем управління якістю фармацевтичних підприємств. Вперше розробила алгоритм приготування парентеральних розчинів на основі амінокислот, створивши оригінальні лікарські засоби серцево-судинної та гепатопротекторної дії — Таурикам, Глутакам, Глутаргін, Кардіоаргінін, що висвітлено у докторській ди­сертації. За участю Людмили Алмакаєвої розроблені і впроваджені промислові технології інфузійних розчинів, що є стандартом у світовій фармацевтиці; проведено наукові дослідження з впровадження полімерного первинного пакування парентеральних лікарських засобів із полівінілхлориду, поліетилену, поліпропілену. Розроблено оригінальні препарати у вигляді сиропів — Кодефемол, Кардіоаргінін, Тівортін та сиропи-генерики — Амброксол, Пірацетам, Бромгексин, Лоратидин. На основі комбінації відомих субстанцій розробляються комбіновані препарати з посиленим ефектом дії з групи спазмолітичних, серцево-судинних, протизапальних, анестезуючих препаратів. Розробник понад 50 лікарських засобів. Співавтор 5 загальних статей для Державної фармакопеї України. Автор понад 150 наукових праць, серед них 1 монографія, 22 патенти. Підготувала 4 кандидатів наук. Була членом Спеціалізованої вченої ради ДП «ДНЦЛЗ», з 2011 р. — НФаУ. Член Координаційної ради з проблеми «Наукові основи створення лікарських засобів» відділення хімії НАН України, член редакційної колегії журналу «Фармаком». З 2007 р. є дійсним членом Міжнародної академії інформатизації. За високий професіоналізм неодноразово нагороджувалась почесними грамотами МОЗ України, Харківської обласної державної адміністрації, Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України. Гордістю є син — Алмакаєв Максим Сергійович, кандидат фармацевтичних наук. Життєве кредо: «Посміхайся людям і доля посміхнеться тобі».

Liudmyla G. Almakaieva
DSc (Pharmacy), Prof.

Head of Scientific and Research Laboratory of Parenteral and Oral Liquid Medicine, Professor of Qua­lity Management Department, National University of Pharmacy. Fields of research: scientific and methodological approaches to medicine composition substantiation; pharmaceutical development of composition and technology, development of scientific and technical documentation for registration and industrial medicine production; technological processes validation; formation of quality management systems of pharmaceutical companies.