СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


В усі часи освіта була і залишається потужним соціальним інститутом, викликаним потребою людини отримувати і використовувати знання. Розробки в освітній галузі України, поєднання досягнень минулого та сучасності формують потужну методологічну базу для розвитку науки, закладають основи нормативного регулювання виховного процесу. В умовах глобалізаційних процесів особливої актуальності набуває міжнародна співпраця, що полягає у застосуванні потужних інформаційних технологій, зокрема створенні інформаційної мережі навчальних закладів, бібліотек тощо, яка забезпечує вільний обмін науковими досягненнями не лише в освітній, а й в інших сферах науки. Творцями наукової історії України є її видатні постаті. Видання «Науковці України – еліта держави» продовжує знайомити із славетними іменами видатних українців, які пов’язали життя з наукою і досягли неабияких висот у своїй діяльності. Відбувається розвиток наукових шкіл, на перший план виходить співпраця науки з виробництвом, як результат – поява наукових надбань загальнодержавного рівня. Книга, яку ви тримаєте в руках, є свідченням невпинного поступу української науки та її діячів, джерелом інтелектуального і духовного збагачення кожного читача.