СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


Немає жодних сумнівів у тому, що саме розвиток науки в Україні, ефективне використання наукових здобутків українських учених можуть і повинні стати підґрунтям економічного зростання держави, забезпечити її конкурентоздатність на світовій арені, перетворити її на повноцінного та рівноправного учасника міжнародного процесу в нинішньому глобалізованому світі. Третій том видання «Науковці України – еліта держави», продовжуючи практику поширення інформації про видатні постаті країни, висвітлює новітні віхи розвитку української науки, діяльність національних наукових центрів і науково-технологічних парків України. Увагу також акцентовано на впровадженні останніх наукових розробок у виробництво, сучасному процесі трансферу технологій, результатах міжнародної наукової співпраці. Головне наше завдання сьогодні – підтримати формування повноцінного українського сегменту на світовому ринку інновацій. Надважливим є широке залучення до наукової діяльності молодого покоління. Для цього необхідно розвивати зацікавлення до науки у середовищі молодих людей, виховувати в них прагнення присвятити свій розум та натхнення цій великій справі на прикладі визнаних українських учених. І видання «Науковці України – еліта держави» є, в цілому, вагомим внеском у популяризацію славетних імен і досягнень української науки, зростання її авторитету.