СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Дорогі читачі!


У правовій культурі сьогодення надзвичайно важлива роль належить вітчизняній правовій науці, її теоретичним розробкам та практичним рекомендаціям. Здобутки вчених-правників сприяють утвердженню демократії в суспільстві, підвищенню правової культури України, є основою створення правового законодавства через впровадження досягнень науки в практичну діяльність державних органів. Наразі особливого значення набуває діяльність спеціалізованих підрозділів – наукових шкіл, наукових центрів, технологічних парків України – цілеспрямована робота яких є передумовою національних надбань нашої держави у науці взагалі і в правовій галузі зокрема. Усвідомлення громадськістю прогресу у розвитку вітчизняної науки зумовлює обізнаність у багатьох сферах діяльності, сприяє залученню нового покоління науковців до шляхетної справи – розбудови інтелектуальних потужностей України. Видання «Науковці України – еліта держави» є сполучною ланкою між провідними фахівцями наукових галузей і тими, хто бажає долучитися до когорти діячів науки. Сподіваюся, що ця книга стане інструментом консолідації традицій і нововведень невід’ємної складової суспільного прогресу – науки.