СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШкола Iгор Миколайович

Школа
Iгор Миколайович

Завідувач кафедри економіки та менеджменту Інституту туризму Федерації профспілок України


Доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України. Ігорю Миколайовичу Школі властива виняткова здатність передбачувати перспективні тенденції в розвитку економіки країни, що дозволяє робити проекти, які підвищують ефективність функціонування суб’єктів комерційної діяльності регіону, некомерційних організацій та органів місцевої влади. Дослідження вченого у галузі регіонального економічного розвитку та міжнародних економічних відносин здобули заслужене визнання в Україні та за кордоном. Народився 14 лютого 1940 р. у м. Ашхабад Туркменської РСР в українській родині. Перший трудовий досвід отримав під час роботи у майстернях рудника, де працював мотобійцем та слюсарем. Згодом, закінчивши Криворізький гірничий інститут, став гірничим майстром на шахті. У 1967 р. отримав другу вищу освіту у Харківському інженерно-економічному інституті й відтоді зосередився на науковій діяльності. У 1972 р. Ігор Миколайович захистив кандидатську дисертацію, у 1988 р. – докторську. З 1973 до 2000 рр. очолював кафедру міжнародної економіки економічного факультету Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, з 2000 р. – кафедри економіки підприємництва та менеджменту Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Через три роки продовжив роботу на посаді заступника директора з наукової, науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків з одночасним виконанням обов’язків завідувача кафедри міжнародної економіки. З 2013 р. І.М. Школа є завідувачем кафедри економіки та менеджменту Інституту туризму Федерації профспілок України. Завдяки зусиллям вченого у Чернівцях було організовано й успішно проведено 23 міжнародних науково-практичних конференції, рекомендації яких враховуються Кабінетом Міністрів і Верховною Радою України при розробці державних програм розвитку та прийнятті законодавчих актів України. З 1995 р. діє наукова школа, заснована Ігорем Миколайовичем. Науково-дослідна тема, яка стала першим ґрунтовним проектом школи, передбачала розробку методології і методів створення вільних економічних зон, консигнаційних складів, зон безмитної торгівлі, міжнародних транспортних коридорів. В результаті роботи отримані висновки лягли в основу проекту Закону України про спеціальні (вільні) економічні зони, а І.М. Школа, як керівник дослідження, став одним з авторів цього закону. З кожним роком науково-дослідна робота під керівництвом І.М. Школи розширюється і поглиблюється. Докладаються значні зусилля для укріплення наукової співпраці та зовнішньоекономічних зв’язків Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ з міжнародними та вітчизняними ВНЗ та фондами, розширення взаємодії з ними в інтересах розвитку науки. Науковці долучаються до реалізації міжнародних наукових програм, широкого обміну інформацією з колегами, укладання численних угод і договорів. Особливо натхненно Ігор Миколайович ставиться до талановитих молодих науковців, особисто залучає молодих талантів до наукової роботи в інституті та аспірантурі.

Як мудрий наставник переконаний, що підготовка молодих кадрів є невід’ємною частиною роботи кожного вченого. За період 1995–2014 рр. керівником наукової школи «Міжнародні економічні відносини та регіональна економіка» І.М. Школою підготовлено 54 кандидати та 3 доктори економічних наук. Ігор Миколайович опублікував понад 300 наукових праць як у вітчизняних, так і в іноземних виданнях, серед яких 12 підручників та навчальних посібників для ВНЗ, 28 монографій, присвячених сучасним проблемам міжнародних економічних відносин, формам регіонального розвитку. Під його керівництвом розроблено більш ніж 50 науково-дослідних робіт, результати яких використовуються і суб’єктами комерційної діяльності, і обласними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування при розробці програм розвитку областей і міст України, для формування інвестиційних портфелів, розвитку інфраструктури регіону тощо. Друга сторона особистості шанованого вченого – творчість – теж має достатньо вагомі результати. Ігор Миколайович, зокрема, займається живописом та різьбленням по дереву. На сьогодні відбулося вже 6 персональних виставок майстра. На одній із них він зазначив: «Моє істотне бажання – дуже і дуже чемно запросити красу природи у свої пейзажі». Техніка живопису І.М. Школи – глибока крапкова мініатюрна акварель. На його переконання, людина є невід’ємною частиною природи і разом з нею складає одне ціле. Саме це бачення стало лейтмотивом його творчості. Наснагу для нових картин Ігор Школа черпає з небайдужого спостерігання і вивчення природи, намагаючись перенести красу рідного краю на полотно, передати подих чи стан природи, адже вона жива і вічна водночас. «Неможливо спокійно, без почуття тепла і вдячності дивитись на велич гір, чистоту і плинність гірських річок, оксамит лісів і прозорість галявин, дивину краси квітів чи листя. Хай в пам’яті людській залишається те, що може бути втрачене, хай люди відчують свою відповідальність перед природою, а значить, – перед майбутнім своїх дітей і близьких», – каже Ігор Миколайович.

Поетеса Олена Логінова відзначила вміння І.М. Школи тримати мить думкою, словом, нотами, пензлем. Його картини не просто надихають, вони змінюють внутрішні відчуття, спонукаючи поглянути на навколишній світ під новим кутом. Загадкою лишається поєднання у цій особистості точності науковця і творчості художника, але завдяки цьому вмінню Ігор Миколайович однаково захоплює студентів, колег-науковців та митців. На кожного в нього вистачить мудрості, доброти, ерудиції. За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців Ігор Миколайович був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», в 2006 р. став лауреатом премії імені Омеляна Поповича. У 2007 р. за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм йому присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».