СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШульженко Микола Григорович

Шульженко
Микола Григорович

Завідувач відділу вібраційних та термоміцнісних досліджень Інституту проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України


Доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Інженерної академії України, ­лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. М.Г. Шульженко здійснив низку фундаментальних досліджень у галузі вібраційного та міцнісного стану енергетичного обладнання: нестаціонарні нелінійні явища та процеси у високообертових роторах на мастильному шарі, методи оцінки та прогнозування коливань складних роторних систем та просторових конструкцій, ресурсу високотемпературних елементів енергетичних машин, закономірності вібраційного проявлення різних дефектів при експлуатації машин тощо. Народився 21 липня 1945 р. у м. Пирятин Пол­тав­ської області. Після закінчення Харківсько­го політехнічного інституту (нині – НТУУ «Харків­ський політехнічний інститут») та аспірантури при цьому навчальному закладі у 1970 р. розпочав роботу в  Інституті проблем машинобудування ім. A.M. Підгорного Національної академії наук України.

В Україні і за кордоном відомими є роботи Миколи Григоровича з дослідження коливань системи турбоагрегат-фундамент енергетичних об’єктів, проблем ідентифікації моделей для задач діагностики технічного стану та оцінки залишкового ресурсу енергомашин. Їх результати впроваджені при проектуванні фундаментів турбоагрегатів потужністю 500–1200 МВт та відзначені дипломами Державного комітету науки і техніки СРСР. Системи автоматизованого діагностування вібраційного стану потужних турбоагрегатів вперше в Україні було запроваджено на Луганській ТЕС, Київській і Харківській ТЕЦ-5, Запорізькій ТЕС і ДП «Електроважмаш». Технології прогнозування вібраційного стану роторів і просторових конструкцій впроваджені у КБ «Південне», ВАТ «Турбоатом» та інших, використовуються у дослідженнях з науковцями Росії, Польщі та Чехії. М.Г. Шульженко – автор понад 400 нау­кових праць, з яких 5 монографій, 5 винаходів, 2 методичні видання Держстандарту. Під його керівництвом створено нормативний документ Міненерговугілля України з визначення ресурсу і живучості роторів і корпусних деталей турбін, який набув чинності в 2011 р. Вчений є науковим керівником аспірантів, членом редколегій декількох науково-технічних журналів, членом Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, програмної ради Європейського центру досконалості технологій в енергетичних машинах (Польща, м. Гданськ). За цикл робіт з діагностування агрегатів великої потужності електронними систе­ма­ми М.Г. Шульженку в складі авторського колективу присуджено премію HAH Украї­ни ім. Г.Ф. Проскури в галузі енергетики, а за роз­робку і результати впровадження автоматизованих систем і технологій діагносту­вання і прогнозування ресурсу турбін – Державну премію в галузі науки і техніки. Микола Григорович одружений, з дружиною Ольгою Миколаївною виховали доньок Наталію і Оксану.