СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШабанова Юлія Олександрівна

Шабанова
Юлія Олександрівна

Завідувач кафедри філософії Національного гірничого університету


Доктор філософських наук, професор. Народилася 14 березня 1963 р. у м. Дніпропет­ровськ. Упродовж 1983–1988 рр. навчалася у Криво­різькому державному педагогічному інституті на му­­зично-педагогічному факультеті. Після закінчення інсти­туту працювала музикознавцем в Будинку органної та камерної музики та викладачем у музичних школах Дніпропетровська. З 1988 по 1992 рр. проживала в Німеччині (м. Дрезден) де вивчала першоджерельну та рефлексивну літературу з німецької філософії. З 1997 р. Юлія Олександрівна працює на кафедрі філософії Національного гірничого університету, де пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри. Коло наукових зацікавлень – історико-філософське вивчення середньовічної філософії та ірраціоналізму некласичного п­еріоду, духовні аспекти педагогіки вищої школи. Ю.О. Шабанова першою в Україні здійснила фундаментальне дослідження філософського напрямку «Німецька містика» і вчення Майстра Екхарта та його послідовників, обґрунтувала концепти гуманної педагогіки відповідно до специфіки вищої школи. Вперше переклала на українську мову оригінальні праці Майстра Екхарта та Іоана Таулера.

Під її керівництвом захищали роботи кандидати ­філософських наук, аспіранти та докторанти. Юлія Олександрівна автор трьох монографій, трьох навчальних посібників та понад ста наукових публікацій у вітчизняних та зарубіжних виданнях. У Національному гірничому університеті (НГУ) вона є ініціатором та організатором щорічних Філософських читань до Міжнародного дня філософії ЮНЕСКО, ­наукових конференцій, присвячених О.П. Блаватській, та Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки за участю провідних фахівців у галузі філософії та освіти. ­Очолює роботу Центру естетичного розвитку НГУ, Міжнародного центру інженерної педагогіки та лабораторії гуманної педагогіки НГУ. Бере активну участь у діяльності IGIP – Міжнародного товариства інженерної педагогіки із впровадження теорії та практики інженерної педагогіки в Україні, заснованого у 1971 р. у м. Клагенфурт (Австрія). Організувала відкриття другого в Україні Міжнародного центру інженерної педагогіки, акредитованого IGIP. Член Міжнародного теософського товариства, Дніпропетровського відділення Всеукраїнської асоціації релігієзнавців, Російського філософського товариства, Міжнародної асоціації дослідників містицизму та езотеризму. Науково-організаційна діяльність Ю.О. Шабанової відзначена пам’ятними нагородами: нагрудним знаком «Відмінник освіти України», подяками Міністерства освіти і науки України, обласної та міської рад, відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України. За плідну роботу у Національному гірничому університеті нагороджена медаллю «За відданість університету».