СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧетверик Михайло Сергійович

Четверик
Михайло Сергійович

Завідувач відділу геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ Інституту геотехнічної механіки ІМЕНІ М.С. Полякова НАН України


Доктор технічних наук, професор. Наукова діяльність М.С. Четверика присвячена широкому колу напрямів, зокрема: розробка перспективних технологій відкритого видобутку руд і обґрунтуванню технологічних комплексів, створення теоретичних основ зсунення масиву гірських порід і керування деформаційними процесами при підземній виїмці вугілля; встановлення взаємозв’язку техногенних, порушених і природних геологічних середовищ, які проявляються в зсувних процесах та підтопленнях територій. Результати роботи опубліковані у 200 наукових працях, з яких 5 монографій, 14 авторських свідоцтв і патентів. Серед інших галузей наукового і творчого пошуку – математика, історія України, художня література. Народився 21 листопада 1935 р. у с. Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області. За спеціальністю «Гірничий інженер-маркшейдер» у 1958 р. закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (тепер – Національний гірничий університет), після чого –

аспірантуру, достроково захистив кандидатську дисертацію. Докторську дисертацію захистив у 1988 р. в  Московському гірничому університеті. Перші роки трудової діяльності Михайла Сергійовича пройшли на шахтах «Гілка-Глибока» (нині – шахта імені О.Ф. Засядька) та «Мушкетів­ська-Вертикальна». З 1962 р. – на науково-педагогічній роботі в Інституті геотехнічної механіки (ІГТМ) ім. М.С. Полякова НАН України, з 1988 р. завідує відділом геомеханічних основ технологій відкритої розробки родовищ. За сумісництвом з 1991 р. викладає в Національному гірничому університеті, упродовж 1996–2000 рр. працював у Дніпропетровському аграрному університеті. Одним із основних наукових досягнень М.С. Чет­ве­рика за період 1980–2012 рр. є обґрунтування схем розкриття глибоких горизонтів при циклічно-потоковій технології гірничих робіт, яка застосовується на кар’єрах Кривбасу. Її застосування дозволило вирішити проблему економічного видобутку руди на глибоких горизонтах кар’єрів. Михайло Сергійович – один із учасників створення першої в Україні спеціалізованої вченої ради зі спеціальності «Маркшейдерія» при Національному гірничому університеті в м. Дніпро­петровськ. В ІГТМ НАН України організував постійно діючу (з 2002 р.) конференцію молодих учених «Геотехнічні проблеми розробки родовищ». Є науковим редактором гірничого розділу журналу «Металургійна та гірничорудна промисловість», членом спеціалізованих рад із захисту дисертацій Національного гірничого університету та ІГТМ НАН України. Нагороджений медалями «За доблесну працю», «На відзначення 100-річчя від дня народження В.І. Леніна», «Ветеран праці», «60 років перемоги в ВВВ», бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, почесним знаком «Винахідник СРСР». З дружиною Тамарою Михайлівною Михайло Сергійович виховав сина Володимира, який обрав професію інженера-металурга.