СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬШевцов Анатолій Іванович

Шевцов
Анатолій Іванович

Директор регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України у м. Дніпропетровськ


Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії інженерних наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України. Відомий вчений у галузі ракетно-космічної техніки, один із розробників стратегії вирішення міжнародно-правових і економічних проблем ядерного роззброєння України, Шевцов Анатолій Іванович народився 26 серпня 1937 р. у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. У 1961 р. з відзнакою закінчив факультет літакобудування Московського авіаційного інституту. Тридцять років присвятив роботі в ОКБ-586 (з 1966 р. – КБ «Південне»), де за період 1961–1992 рр. пройшов шлях від інженера до заступника генерального конструктора. Як учасник проектних робіт зі створення бойових ракетних комплексів Анатолій Іванович розвинув методи теорії ефективності ракетних систем з урахуванням втрат від протидії супротивника, що дозволило розширити методи синтезу та аналізу складних технічних систем, алгоритмів автоматизованого проектування ракетних комплексів.

В цей час опубліковано близько 100 друкованих праць, отримано в співавторстві 20 патентів на винаходи та відкриття. З 1992 р. – керівник Дніпропетровського філіалу Національного інституту стратегічних досліджень, одним з першочергових завдань якого було визначення шляхів досягнення без’ядерного статусу України, що на той час володіла третім у світі ракетно-ядерним потенціалом, успадкованим від Радянського Союзу. У 1992–1999 рр. входив до складу української делегації спільної комісії з питань виконання Договору про скорочення наступальних озброєнь. Сьогодні під керівництвом А.І. Шевцова здійснюються наукові дослідження проблем і перспектив суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України та Придніпровського регіону, реформування Збройних­ Cил та оборонно-промислового комплексу Укра­їни, розвитку космічної діяльності, розроб­лен­ня паливно-енергетичної стратегії України. За участі Анатолія Івановича розроблені Концепція національної безпеки України, космічні програми України, Енергетична стратегія України на період до 2030 р. тощо. За час роботи у Регіональному філіалі НІСД в м. Дніпропетровськ опублікував в Україні та за кордоном близько 120 науково-прикладних робіт. Є одним із ініціаторів становлення міжнародного наукового співробітництва українських фахівців у межах Пагвоського руху вчених за роззброєння і міжнародну безпеку (1993–2000). За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток незалежної Української держави, А.І. Шевцов нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів. Відзначений орденами «Знак пошани», Трудового Червоного Прапора, премією Ленінського комсомолу та Державною премією СРСР. Життєве кредо Анатолія Івановича, як і його щоденна робота, – важливе, конкретне і однозначне: «Формування стратегічної мети та планування діяльності на її досягнення».