СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХомич Валерій Феодосійович

Хомич
Валерій Феодосійович

Перший проректор, доцент кафедри математики, інформатики і методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ІМЕНІ Г.С. Сковороди


Кандидат педагогічних наук. Валерій Феодосійович обрав шлях опанування педагогічної науки. Нині він є шанованим педагогом і громадським діячем у м. Переяслав-Хмельницький. Народився 7 травня 1958 р. у с. Здомишель Ратнівського району Волинської області. У 1978 р. вступив до Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Фізика і астрономія». Бурхливу життєву енергію ініціативний студент В.Ф. Хомич спрямовував не лише на навчання: брав активну участь у студентських будівельних загонах в Тюмені, Болгарії, командував зональним студентським будівельним загоном у Києві. Обирався секретарем комсомольської організації фізико-математичного факультету, був Ленінським стипендіатом. Успішне навчання закінчив у 1983 р., отримавши диплом з відзнакою.

Педагогічну діяльність розпочав у серпні 1983 р. учителем фізики та астрономії Циб­лів­ської загальноосвітньої середньої школи Пере­яслав-Хмельницького району Київської області. З 1991 р. працює у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Г.С. Ско­вороди. З початком трудової діяльності не полишив науковий пошук, а розпочав роботу над дисертаційним дослідженням. У 2000 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова­ захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2002 р. рішенням Атестаційної колегії України Валерію Феодосійовичу присвоєно вчене звання доцента. З 2004 р. і донині В.Ф. Хомич – перший проректор і доцент кафедри математики, ­ін­фор­матики і методики навчання Переяслав-Хмель­ницького державного педагогічного уні­вер­ситету ім. Г.С. Сковороди. Коло його науко­вих інтересів охоплює питання формування особистості сучасного вчителя та дидактичні засади комп’ютерно-орієнтованого навчального середовища. У науковому доробку вченого понад 60 публікацій. З них у співавторстві видано 3 монографії та 2 навчальних посібники. Крім наукової роботи, займався громадською діяльністю: був обраний депутатом Переяслав-Хмельницької районної ради. Успішна й самовіддана робота Валерія Феодосійовича мала високу оцінку на кожному життєвому етапі: нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора медаллю «За трудову відзнаку», знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України», нагрудним знаком В.О. Сухомлинського, Почесною грамотою МОН України, Грамотою Академії педагогічних наук України та іншими, не  менш важливими відзнаками. Одружений. Має двох дорослих дітей – ­доньку Оксану та сина Андрія. Дружина Галина Олексіївна – професор кафедри психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Найбільшу радість дарують онуки Назар і Олексій, онучка Аня. Життєве кредо Валерія Феодосійовича – «Порядність, професіоналізм та працьовитість».