СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬХороб Степан Іванович

Хороб
Степан Іванович

Директор Інституту філології, завідувач кафедри української літератури та журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника


Доктор філологічних наук, доктор філософії, доктор філології, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Степан Іванович Хороб – український літературознавець, театрознавець, журналіст і педагог, викладач теоретичних та історико-літературних нормативних курсів і спецкурсів у вищій школі України. Дослідник теорії та історії драми, сценічного мистецтва, специфіки художнього мислення в українській і зарубіжній драматургії, поетики української та західноєвропейської релігійно-християнської драми, літературної компаративістики, літературної і театральної критики, історії журналістики. Народився 19 червня 1949 р. у с. Драгомирчани Івано-Франківської області. Після закінчення у 1971 р. філологічного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника працював учителем, журналістом, а з 1987 р. асистент, старший викладач, доцент кафедри української літератури,

з 1994 р. донині – завідувач кафедри української літератури та журналістики, з 2006 р. – директор Інституту філології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Значну частину життєвого шляху Степан Іванович присвятив навчанню, фахових знань набував в Україні та за кордоном: науковий ступінь кандидата філологічних наук здобув у 1988 р. в Одесі, доктора філософії – в Мюнхені у 1997 р. (Український Вільний Університет), доктора філології габілітованого – там же у 1999 р., доктора філологічних наук – у 2002 р. у Львові. На сьогодні С.І. Хороб очолює спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій, є членом спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій. Під його керівництвом захистилися 12 кандидатів і докторів філологічних наук. Степан Іванович видав понад 250 наукових праць, серед них вісім одноосібних книг, зокрема «Українська драматургія: крізь виміри часу (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми)», «Українська релігійна драма кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: проблематика, жанрово-стильова своєрідність», «Українська модерна драма кін. ХІХ – поч. ХХ ст.», «Літературно-мистецькі знаки життя», «Діалоги у відсвіті слова: українська драматургія у типологічних зіставленнях». Спів­автор навчального посібника «Франкова криниця», видань «Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. у 2 кн.» (кн. 2), близько тисячі публіцистичних виступів у ЗМІ. Упорядник п’єс Г. Лужницького та В. Мельника, літературознавчих праць В. Державіна, Л. Рудницького, В. Полєка, С. Пушика та інших. Входить до складу редколегій шести наукових періодичних журналів і вісників України та зарубіжжя. Друкувався у літературознавчих виданнях Мюнхена (Німеччина), Варшави і Кракова (Польща), Оломоуца (Чехія), Філадельфії (США), Вінніпегу (Канада). Член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, відмінник освіти України, дійсний член НТШ. Степан Іванович також є лауреатом Міжнародної премії Швабінських-Воляників (США, 2006) та обласної премії імені Василя Стефаника (Україна, 2007) в галузі літературознавства.