СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФранчук Всеволод Петрович

Франчук
Всеволод Петрович

Професор кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету


Доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України, Підйомно-транспортної академії наук України, Академії гірничих наук України, заслужений діяч науки і техніки України. Фахівець гірничої справи, дослідник вібраційної техніки та технологій Всеволод Петрович Франчук народився 15 вересня 1936 р. в с. Шалипи Калинковицького району Гомельської області (Білорусь). У 1959 р. здобув освіту за фахом гірничого інженера-механіка у Дніпропетровському гірничому інституті (ДГІ). За розподілом працював інженером-конструктором спеціального конструкторського бюро заводу ім. Пархоменка (м. Луганськ). Згодом перейшов на роботу в ДГІ, де продовжив займатися створенням вібраційних технологічних машин на посаді інженера, завідувача лабораторії, старшого наукового співробітника науково-дослідного сектора. Згодом обіймав посаду доцента кафедри гірничих машин, а після захисту докторської дисертації – професора цієї кафедри. З 1991 р. – завідувач кафедри гірничих машин та інжинірингу Національного гірничого університету.

Основні напрями досліджень вченого – наукові пошуки у рамках школи «Вібраційна техніка й технології», заснованої академіком НАН України В.Н. Потураєвим. Розроблено і впроваджено на промислових підприємствах України та країн СНД ряд вібраційного обладнання: грохоти, конвеєри, грохоти-живильники, колосникові грохоти-перевантажувачі, дробарки, вертикальні вібраційні млини, вібраційні сушарки, віброадге­зійні класифікатори та ін. Зразки обладнання відзначені медалями ВДНГ СРСР і УРСР. Методи розрахунку й принципи конструювання використані при розробці вібраційного устаткування для підприємств порошкової металургії та середнього машинобудування України, Росії, Казахстану, устаткування для одержання матеріалів з нетрадиційними властивостями. Тривають роботи зі створення обладнання для глибоководного видобутку, транспортування (із глибини 2–6 км) твердих корисних копалин (поліметалеві конкреції, органо-мінеральні осади) та їхньої попередньої переробки на видобувному судні. За результатами наукової діяльності Всеволода Петровича опубліковано 386 наукових праць, у тому числі 1 підручник, 3 навчальні посібники, 4 монографії, 1 відкриття, отримано 62 авторські посвідчення й патенти на винахід. Академік В.П. Франчук входить до складу українських та міжнародних наукових установ, серед яких: Міжнародна академія з інформатизації, Академія авторів наукових відкриттів та винаходів, Європейська академія природничих наук. Є почесним доктором Донецького національного технічного університету, заслуженим професором Національного гірничого університету. За трудову, творчу наукову діяльність і підготовку кадрів відзначений: знаком ЦК ВЛКСМ «За освоєння нових земель», знаком «Шахтарська слава» трьох ступенів, знаками МОН України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», «Петро Могила» та іншими нагородами. Дружина – Галина Іванівна. Має трьох синів, чотирьох онуків та двох онучок.