СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФілатов Георгій Венедиктович

Філатов
Георгій Венедиктович

Професор кафедри матеріалознавства Українського державного хіміко-технологічного університету


Доктор технічних наук, професор. Наукова діяльність Г.В. Філатова зосереджена на двох ключових напрямах: «Оптимальне проектування методами випадкового пошуку конструкцій, що працюють у нейтральному і агресивному середовищах», та «Математичне моделювання і ідентифікація математичних моделей корозійного руйнування конструкцій». Народився 28 жовтня 1942 року у м. Луганськ. У 1964 р. за фахом інженер-будівельник закінчив Дніпропетровський інститут залізничного транспорту. Після закінчення навчання протягом року обіймав посаду будівельного майстра у тресті «Дніпротрансбуд», а згодом служив в армії. Після демобілізації працював інженером у проектному інституті, а з березня 1968 р. донині працює в Українському державному хіміко-технологічному університеті. Пройшов шлях від асистента до професора кафедри теоретичної механіки та опору матеріалів. У 1978–1983 рр. обіймав посаду замісника декана механічного факультету.Кандидатську дисертацію захистив у 1971 р.

В дисертації вперше було розглянуте оптимальне проектування одним з методів нелінійного математичного програмування – методом випадкового пошуку – широкого класу стержневих і континуальних конструкцій при статичному навантаженні та коливаннях, при пружній і пружно-пластичній роботі матеріалу. У своїй докторській дисертації (2004) Г.В. Філатов розвинув теорію та застосування випадкового пошуку в задачах оптимального проектування конструкцій, що працюють у звичайних умовах і при взаємодії з агресивним середовищем, розробив два глобальних алгоритми випадкового пошуку, адаптованих до вирішення багатоекстремальних задач з різними засобами побудови щільності випадкових проб. Запропонував свою методику ідентифікації математичних моделей корозійного руйнування з застосуванням методу випадкового пошуку і потім впровадив цю методику у навчальний процес, створивши курс лекцій «Математичне моделювання процесів корозійного руйнування під напруженням» та видав посібник з тією ж назвою (2002). Запропонував математичну модель оптимального проектування конструкцій з обмеженою довговічністю, коли моральний і фізичний знос конструкції мають збігатися за терміном. Займаючись дослідженням поведінки математичних моделей, що враховують вплив напружено-деформованого стану на швидкість корозії, розробив еволюційну теорію ідентифікації математичних моделей корозійного руйнування при оптимальному проектуванні конструкцій. Вийшли друком 2 монографії Г.В. Філатова «Оптимальне проектування конструкцій методами випадкового пошуку» та «Основи еволюційної теорії ідентифікації математичних моделей корозійного руйнування», понад 150 наукових статей і тез наукових конференцій. Надрукував два посібники: «Посібник до електронного тестування з опору матеріалів» у двох частинах і «Керівництво до виконання розрахунково-проектувальних і контрольних робіт з опору матеріалів», разом із своїм студентом Радулем О.А. створив і впровадив у навчальний процес «Навчальну систему з опору матеріалів». Одружений, має сина. Життєве кредо: «Треба жити і працювати так, щоб бути потрібним людям».