СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТретяк Антон Миколайович

Третяк
Антон Миколайович

Директор Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління


Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор. Антон Миколайович Третяк – фундатор наукової школи економіки землекористування, визнаний фахівець в галузі земельних відносин, землеустрою, земельного кадастру, охорони земель та економіки землекористування. Народився 24 червня 1949 р. у с. Дзвиняч Тернопільської області у сім’ї робітників Євгенії Антонівни та Миколи Васильовича. Вищу освіту здобув 1973 р. у Львівському сільськогосподарському інституті, після чого 14 років працював старшим, головним інженером-землевпорядни­ком Мурованокуриловецького районного управ­ління сільського господарства Вінницької області. У цей період А.М. Третяк розпочав наукову діяльність і в 1987 р. став першим  в СРСР район­ним землевпорядником-кандидатом наук. Продовжуючи роботу в обраному напрямі, Антон Миколайович у 1987–1990 рр. обій­мав посаду головного

інженера, а з 1990 до 1996 рр. – директора Чернівецького філіалу Інституту земле­устрою УААН. У 1996–2000 та 2008–2010 рр. – перший заступник голови Державного комітету України із земельних ресурсів, з 2001 р. – віце-президент УААН, з 2006 р. – академік-секретар відділення аграрної економіки та земельних відносин НААН, з 2010 р. – директор ННІ економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління. Внесок А.М. Третяка у розвиток української науки, і підготовки кадрів складно переоцінити: автор понад 435 наукових робіт, з яких 32 авторські свідоцтва, 45 монографій та брошур, 16 підручників і навчальних посібників, 70 методичних та навчальних робіт, зокрема, «Земельний капітал: теоретико-методологічні основи формування та функціонування», «Екологія землекористування: теоретико-методологічні основи формування та адміністрування», «Землеустрій в Україні: теорія, методологія» та інші. Під керівництвом вченого захистили дисертації 12 кандидатів та 1 доктор економічних наук, готуються до захисту 4 доктори і 1 кандидат економічних наук. Професор А.М. Третяк є співавтором розробки 25-ти законів України та 35 нормативних документів, в тому числі Земельного кодексу України 2001 р., законів України «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку землі» тощо. У 1998–2000 рр. очолював Спілку землевпорядників України, з 2009 р. –Товариство садівників і городників України. Головний редактор журналів «Землеупорядний вісник» (1997–2000), «Земельне право України», заступник головного редактора журналів «Землевпорядкування» та «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель». За вагомий особистий внесок у розвиток української землевпорядної науки та вітчизняного законодавства Антон Миколайович нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України та президії УААН, почесною відзнакою президії УААН, удостоєний почесного звання «Заслужений працівник сільського господарства України».