СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬФуштей Іван Михайлович

Фуштей
Іван Михайлович

Проректор з наукової роботи, завідувач кафедри терапії, клінічної фармакології та ендокринології Запорізької медичної академії післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України


Доктор медичних наук, професор. Іван Михайлович – талановитий педагог у галузі охорони здоров’я, дослідник з обширним колом наукових інтересів, засновник власної ­наукової школи. Народився 1 липня 1950 р. у м. Вижниця Чернівецької області. Вищу медичну освіту здобував на лікувальному факультеті Чернівецького державного медичного інституту, який закінчив у 1973 р. Того ж року обійняв посаду головного лікаря дільничої лікарні в Сумській області. З 1974 р. працював у Запорізькій області (дільничий терапевт, районний психіатр, лікар-кардіолог). У 1978–1980 рр. навчався в клінічній ординатурі в Запорізькому державному інституті удосконалення лікарів (нині – Запорізька медична академія післядипломного освіти МОЗ України) на кафедрі терапії. Подальша робота І.М. Фуштея пов’язана з цим навчальним закладом. Так, із 1983 р. він працює на кафедрі терапії, клінічної фармакології та ендокринології, де пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри.

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1991 по 1992 рр. навчався в докторантурі у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (нині – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України), успішно захистив докторську дисертацію. Завідує кафедрою з 1998 р. У 1994–2003 рр. обіймав посаду першого проректора з навчально-методичної роботи закладу, а з 2003 р. є проректором з наукової роботи. Науковий світогляд та розробки професора І.М. Фуштея та очолюваної ним кафедри включають: поглиблене вивчення основних захворювань серцево-судинної системи (ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба), опорно-рухового апарату (остеохондроз та артрози) та їх поєднання з цукровим діабетом та патогенетичні особливості їх розвитку у жінок клімактеричного періоду. Значна увага зосереджена на питаннях первинної та вторинної профілактики серцево-судинних захворювань. Іван Михайлович – автор понад 450 наукових праць, 10 патентів на винахід, 26 методичних рекомендацій, 3 монографій та 12 навчальних посібників. Під його керівництвом підготовлено та захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій, ведеться підготовка 4 докторських та 16 кандидатських дисертацій. За досягнення в науково-педагогічній та лікувально-профілактичній діяльності в 1999 р. був нагороджений медаллю академіка М.Д. Стражеска, в 2004 р. – знаком «Відмінник охорони здоров’я». У 2010 р. був удостоєний ордена «За заслуги перед Запорізьким краєм II ступеня», не­одноразово нагороджувався почесними грамотами МОЗ України, обласної адміністрації та управління обласного і міського відділів охорони здоров’я. Одружений. Має дорослих сина та доньку.