СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТіхенко Валентин Миколайович

Тіхенко
Валентин Миколайович

Професор кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації Одеського національного політехнічного університету


Доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії України. Валентин Миколайович Тіхенко присвятив технічній сфері понад тридцять років. Його дослідження збагачують українську науку в галузі динаміки верстатів і гідравлічних приводів ­машин. Народився 11 листопада 1949 р. в Одесі. ­Після закінчення фізико-математичної школи вступив до Одеського політехнічного інституту, який у 1971 р. закінчив з відзнакою за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Перші роки трудової діяльності В.М. Тіхенка пройшли в Одеському спеціальному конструкторському бюро спеціальних верстатів, де з 1971 до 1982 рр. він пройшов шлях від конструктора третьої категорії до провідного конструктора. Брав участь у розробках і дослідженнях токарних, плоскошліфувальних та інших типів верстатів, за впровадження винаходів у конструкціях верстатів нагороджений знаком «Винахідник СРСР».

Наукову діяльність розпочав без відриву від виробництва, закінчивши аспірантуру Експериментального науково-дослідного інституту металорізальних верстатів у Москві, у 1979 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1982 р. працює в Одеському національному політехнічному університеті (ОНПУ) на кафедрі металорізальних верстатів. За роки роботи обіймав посади від асистента до професора кафедри. Упродовж 1987–1988 рр. підвищував кваліфікацію на курсах іноземних мов для викладачів вищих навчальних закладів при Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, після чого з 1989 до 1992 рр. викладав французькою мовою дисципліни машинобудівних спеціальностей в університеті міста М’Сила (Алжир). Валентин Миколайович – учасник міжнародних семінарів всесвітньої та європейської мережі ЮНІСПАР – програми ЮНЕСКО з розвит­ку нау­кових і виробничих зв’язків університетів і промислових виробництв. У 1999 р. брав участь у роботі міжнародного семінару з економічної політики при входженні до Європейського Союзу (м. Острава, Чехія). З моменту створення у 2001 р. при ОНПУ кафедри ЮНЕСКО «Інтелектуальне моделювання і адаптація нетрадиційних технологій до проблем перспективного навчання і суспільного прогресу» виконує обов’язки заступника завідувача кафедри. Як представник кафедри неод- норазово брав участь у засіданнях Національної комісії у справах ЮНЕСКО в Україні. У 2010 р. захистив докторську дисертацію, з 2013 р. є професором кафедри металорізальних верстатів, метрології та сертифікації, бере участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій. За результатами досліджень В.М. Тіхенка опубліковано 146 наукових праць (в тому числі одна монографія) та 28 учбово-методичних розробок. За вагомий особистий внесок у розвиток нау­ки, техніки та інженерної справи нагороджений дипломом Інженерної академії України, за знач­ний внесок у розвиток промислової гідравліки і пневматики – медаллю Т.М. Башти (фундатора вітчизняної авіаційної та машинобудівної гідравліки). Багаторічний член Асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики України. Одружений. З дружиною Наталією Миколаївною виховали сина Святослава, радіють онуку.