СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТимченко Анатолій Анастасійович

Тимченко
Анатолій Анастасійович

Декан факультету інформаційних технологій і систем, завідувач кафедри Системного аналізу та методів прийняття рішень Черкаського державного технологічного університету


Доктор технічних наук, професор. Народився 23 жовтня 1940 р. у м. Радивилів Рівненської області в сімї офіцера Червоної Армії. Освіту за фахом «Автоматика і телемеханіка» здобув у Київському політехнічному інституті, там же закінчив аспірантуру під керівництвом академіка НАН України О.Г. Івахненка. Розпочав трудову діяльність монтером у 1957 р., потім техніком зв’язку тресту «Нововолинськвугілля» Волинської області. За розподілом після закінчення аспірантури у 1967 р. працював в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова АН УРСР, де обіймав посади молодшого, старшого наукового співробітника, очолював лабораторію прикладних методів моделювання складних систем та відділ системних досліджень. Досяг високих наукових результатів у багатьох напрямках технічної кібернетики, зокрема: в теорії нелінійних інваріантних систем керування рухомими об’єктами, теорії багатозв’язаних та логіко-динамічних систем, в теорії та методах системного проектування об’єктів нової техніки, в методології та методах програмування життєвих циклів об’єктів нової техніки та технологій.

Наукові результати реалізовані у вигляді пакетів прикладних програм «Діамод», «Ескіз», «Lodins», «Фактор», «Полюс», «Цикл» та інші. З 1991 р. – в Черкаському державному технологічному університеті, де організував кафедру комп’ютерних технологій і ще п’ять кафедр, факультет інформаційних технологій і систем та на його базі у 2009 р. Інститут системних інформаційних досліджень. Автор та співавтор понад 400 наукових та науково-методичних праць, серед яких 10 монографій та посібників. Організував та провів більше 100 наукових заходів. Під його керівництвом виконано та впроваджено у виробництво близько 20 науково-технічних розробок з автоматизації проектування та інформатизації виробничих процесів. Створив наукову школу системного аналізу та інформаційних технологій, підготував 5 докторів та 15 кандидатів наук. Є академіком Міжнародної академії комп’ютерних наук та систем та членом Нью-Йоркської акаде­мії наук. Лауреат премії ім. В.М. Глушкова, нагороджений почесними грамотами Черкаської ОДА, Черкаського державного технологічного університету, медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва» та «Ветеран праці». З дружиною Іриною виховали дочок Євгенію, Інну та Юлію, які за прикладом батька обрали науковий шлях – стали кандидатами технічних наук, мистецтвознавства та геологічних наук.