СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТарнавська Наталія Петрівна

Тарнавська
Наталія Петрівна

Завідувач кафедри менеджменту організацій та інноваційного підприємництва Тернопільського національного економічного університету


Доктор економічних наук, професор. Пріоритетним напрямком роботи Наталії Пет-рівни Тарнавської є проблематика інноватики, теорії і методології формування і реалізації інноваційної політики на всіх рівнях управління економікою, а також забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації. Народилася 23 жовтня 1954 р. у м. Тернопіль. У 1975 р. з відзнакою закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут (нині ТНЕУ – Тернопільський національний економічний університет) за спеціальністю «Планування промисловості». Трудову діяльність розпочала на виробництві інженером з праці та заробітної плати. У 1977 р. повернулася в альма-матер для подальшої наукової роботи. Займалася розробкою та впровадженням нормативних і науково-методичних документів для суб’єктів господарювання Міністерства газової промисловості СРСР, на основі чого в 1989 р. захистила кандидатську дисертацію в Інституті економіки АН УРСР.

У 2009 р. захистила докторську дисертацію, зробивши вагомий внесок у розвиток теорії і методології менеджменту, інноваційного розвит-ку суб’єктів господарювання та управління їх конкурентоспроможністю. На сьогодні Наталія Петрівна очолює кафедру менеджменту організацій та інноваційного підприємництва ТНЕУ, названу так за її ініціативою, зважаючи на безальтернативність запровадження інноваційної моделі розвитку суб’єктів господарювання та необхідність у зв’язку з цим спрямовувати ­науковий пошук на активізацію фундаментальних і прикладних розробок у сфері інноватики. Н.П. Тарнавська – автор 7 монографій, 127 нау­кових праць та 64 документів нормативного та навчально-методичного характеру. Серед виданої навчальної літератури найвідомішим є підручник «Менеджмент: теорія і практика» для вищих навчальних закладів. Також здійснює керівництво підготовкою науковців вищої кваліфікації. Є академіком Академії економічних наук України, членом-кореспондентом Міжнародної кадрової академії. Наукові розробки Н.П. Тарнавської використано Інститутом економіки і прогнозування НАН України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, МОН України при розробленні концептуальних програмних документів щодо стратегії розвитку економіки та забезпечення конкурентоспроможності її окремих секторів на період до 2020 р. Її розробки подавалися Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України, міністерствам і відомствам, представництвам Європейського Союзу в Україні. Інноваційні пропозиції Наталії Петрівни прийнято до впровадження Тернопільською обласною держ­адміністрацією. Упродовж 5 років вона була членом НМК з менеджменту МОН України, брала участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти України. Нині є членом НМК за фахом «Логістика». Заступник головного редактора наукового збірника «Управлінські інновації». Відзначена грамотами Української спілки промисловців та підприємців України і Тернопільської облдержадміністрації. Має доньку Олену, яка з сім’єю проживає і працює в Німеччині.