СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬТарасенко Галина Сергіївна

Тарасенко
Галина Сергіївна

Завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського


Доктор педагогічних наук, професор. Галина Сергіївна Тарасенко – педагог і науковець у галузі дошкільної і початкової освіти, автор численних публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Створила і донині керує науковою школою з гуманітаризації початкової освіти. Народилася 13 червня 1955 р. у м. Вінниця. В 1978 р. з відзнакою закінчила музично-педагогічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського. Згодом отримала другу вищу освіту на факультеті практичної психології Вінницького обласного інституту післядипломної освіти. Трудову діяльність у Вінницькому державному педагогічному університеті розпочала в 1978 р., пройшла становлення від асистента до професора. Успішно закінчила аспірантуру у 1985 р., а згодом і докторантуру у 1996 р. в Українському науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ). З 1980 р. Галина Сергіївна працює на кафедрі педагогіки і методики початкового навчання (нині – дошкільної та початкової освіти).

З 1996 р. є завідувачем кафедри дошкільної та початкової освіти. Г.С. Тарасенко доклала багато зусиль до перетворення кафедри в одну з найкращих у Вінницькому державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського: створила власну наукову школу, відкрила магістратуру зі спеціальності «Початкова освіта», розпочала при кафедрі підготовку аспірантів і докторантів. Підготувала 12 кандидатів педагогічних наук. У рамках міжнародної співпраці з ініціативи Галини Сергіївни налагоджено плідні наукові зв’язки з освітянами Польщі, Білорусії та Литви. Сфера наукових зацікавлень Г.С. Тарасенко – культурологічний підхід до професійної підготовки педагога, теоретико-методологічні і методичні аспекти впровадження екологічної етики і естетики в систему професійної освіти вчителя, створення особистісно зорієнтованих технологій виховання дошкільників і молодших школярів засобами природи і мистецтва. У контексті цієї проблематики опубліковано понад 250 наукових праць, зокрема 5 монографій, близько 20 посібників, більше 150 статей. Серед книг найбільш відомі: «Дивосвіт: уроки естетико-екологічної культури»; «Екологічна естетика в cистемі професійної підготовки вчителя»; «Паросток: методика гуманістичного виховання школярів засобами природи»; «Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти» та ін. Упродовж 2010–2012 рр. очолювала створену нею спеціалізовану вчену раду, на сьогодні є членом докторської спеціалізованої вченої ради, членом експертної комісії з освіти (ДАК України), комісії з питань інноваційної діяльності і дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів (МОН України), входить до складу редколегій низки наукових і науково-методичних видань. У Росії Галина Сергіївна є дійсним членом Академії педагогічних і соціальних наук, членом-кореспондентом Міжнародної академії наук педагогічної освіти (м. Москва). Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».