СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСуханцева Вікторія Костянтинівна

Суханцева
Вікторія Костянтинівна

Директор інституту філософії і психології, завідувач кафедри світової філософії та естетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. У житті Вікторії Костянтинівни особливе місце належить музиці. Цей вид мистецтва визначив її життєвий шлях: завдяки дослідженням вченої вітчизняна філософська наука збагатилась новим напрямом – філософією музики. Народилася 19 січня 1949 р. у Луганську, блискучу музичну освіту здобула у Російській музичній академії імені Гнесіних, яку з відзнакою закінчила у 1973 р. З 1976 р. працювала в Луганському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка на посаді старшого викладача, завідувача кафедри теорії та історії музики, декана факультету музики. Саме в цей період у житті В.К. Суханцевої з’явилася філософія: дослідниця опановувала нову науку, навчаючись в аспірантурі, і в обраному напрямку продовжила подальше становлення. Упродовж 1994–1996 рр. очолювала Луганський інститут післядипломної освіти, з 1997 р. працює в Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля,

де нині обіймає посади директора інституту філософії і психології та завідувача кафедри світової філософії та естетики. Під керівництвом Вікторії Костянтинівни в Інституті філософії і психології СНУ ім. В. Даля функціонує потужна філософська школа. Фундаментальною дослідницькою площиною, на якій фокусується робота, є естетика в світлі таких складових своєї буттєвої даності, як людина, темпоральність, культура, соціум, мова. Магістральними векторами дискурсу для учасників науково-дослідницької спільноти є філософія музики, феномени культурної традиції та мови, феномен сакральності, антропологічні процеси та буття людини в контексті культурної процесуальності, а також стан сучасної цивілізації в реальності кризи та трансформації соціокультурних домінант. Особлива заслуга професора В.К. Суханцевої полягає в розробці методології аналізу музики як особливого виміру людського світу, виокремленні концепції музичної темпоралії як розділу філософської теорії часу, обґрунтуванні нової парадигми історичного становлення музичного процесу. Під її керів­ництвом захищено 8 докторських та 20 кандидатських дисер­тацій. Учена є автором 260 наукових праць, серед них 3 монографії. В.К. Суханцева керує аспірантурою та докторантурою при кафедрі, є головним редактором фахової збірки наукових праць «Філософські дослідження», а також головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальностями «Естетика» та «Філософська антропологія, філософія культури». Заслужений діяч науки і техніки України, Вік- торія Костянтинівна нагороджена знаками «Відмінник народної освіти України», «Відмінник освіти України», Подякою Кабінету Міністрів України, почесним знаком «За розвиток регіону», грамотами та подяками ректорату Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Життєве кредо В.К. Суханцевої відображає її мудрість, професійний досвід та ставлення до життя: «Не зраджувати та бути вільним».