СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСяський Андрій Олексійович

Сяський
Андрій Олексійович

Професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки, кафедри інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету


Доктор технічних наук, професор. Наукові здобутки Андрія Олексійовича Сяського у галузі механіки підтверджують складність і, водночас, постійну актуальність цієї науки. Вчений модифікував метод механічних квадратур і колокації наближеного розв’язання систем сингулярних інтегрально-диференціальних рівнянь з ядрами Гільберта та логарифмічними ядрами в задачах: контакту циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями; часткового підсилення контурів криволінійних отворів в пластинках розімкненими ребрами змінної жорсткості. Крім того, розробив теоретичні основи уточненого розрахунку профільних і шліцьових з’єднань в передачах обертального руху та запропонував новий підхід до визначення положення і розмірів зони контакту берегів міжфазного розрізу в кусково-однорідній пластинці, яка перебуває під дією згинальних навантажень. Народився 15 вересня 1946 р. у с. Довговоля Володимирецького району Рівненської області.

Вищою освітою за спеціальністю «Механіка» завдячує Львівському національному університету імені І. Франка, професійним становленням – Львівському філіалу Республіканського проектного інституту «Укржитлоремпроект», в якому працював інженером-будівельником, та Рівненському державному педагогічному інституту, де продовжує наукову і педагогічну діяльність донині. З 1972 р. в інституті обіймав посади викладача кафедри математики, декана педагогічного факультету, декана факультету та завідувача кафедри загальнотехнічних дисциплін, проректора з наукової роботи, завідувача кафедри інформатики та прикладної математики. З 2012 р. А.О. Сяський є професором кафедр загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки і інформатики та прикладної математики. За результатами досліджень Андрій Олексійович видав понад 120 наукових і науково-­методичних праць, у тому числі монографію, 3 навчальних посібники, 93 наукові статті. Проводить значну роботу з організації наукових досліджень з механіки деформівного твердого тіла в системі Міністерства освіти і науки України, а також бере активну участь у підготовці науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (під його керівництвом підготовлено 7 кандидатів наук). Неодноразово здійснював опонування кандидатських і докторських дисертацій, є членом науково-експертної ради Міністерства освіти і науки України за фаховим напрямком «Механіка». Серед основних наукових праць ученого – статті «Граничные условия для оболочки с отверстием, край которого подкреплен тонким упругим стержнем» (1975), «Упругое равновесие пластинки с частично подкрепленным отверстием» (1986), «Основні інтегральні залежності в технічній теорії згину ортотропних пластин з еліптичним отвором» (2006), «Згин кусково-однорідної пластинки з криволінійним розрізом за умови контактування його берегів» (2012).