СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтепаненко Анатолій Васильович

Степаненко
Анатолій Васильович

Завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України


Доктор географічних наук, професор. Учений збагатив українську і світову науку дослідженнями у напрямках розміщення продуктивних сил, соціально-економічного розвитку міст, урбанізації, розселення і регіональної економіки. Народився 13 січня 1940 р. у с. Пиї Київської області. Закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка та аспірантуру при Секторі географії НАН України із подальшим захистом кандидатської дисертації. У складі Ради з вивчення продуктивних сил НАН України працював молодшим, старшим, провідним, головним науковим співробітником. У 1990 р. захистив докторську дисертацію. З 2000 р. упродовж 11 років завідував відділом у Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України (РВПС). У зв’язку із ліквідацією РВПС НАН України і утворенням на її основі Державної установи «Інститут економіки природокористування і сталого розвитку НАН України», з лютого 2011 р. був зарахований на посаду завідувача відділу природно-техногенної і екологічної безпеки де працює дотепер. А.В. Степаненко створив теорію комплексного

соціально-економічного розвитку міст, вперше в Україні розробив наукові основи прогнозування природно-техногенної безпеки і стратегії її гарантування. У наукових працях А.В. Степаненка вперше в Україні розкриті особливості приватизації потенційно небезпечних підприємств; розроблені загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв, визначені техногенні небезпеки для населення і довкілля. Займався питаннями ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, керував аналізом і оцінкою розвитку й розміщення потенційно небезпечних об’єктів по регіонах України. Був експертом Університету Північного Лондона, який здійснював науково-методичне керівництво підготовкою спеціалістів у НАДУ при Президентові України; член наукової ради з проблем попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій при виконкомі СНД; співпрацював з Міжнародною радою з надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру СНД; учасник розробки і виконання «Міждержавної програми спільних наукових досліджень організацій держав-учасниць СНД у галузі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру на період до 2003 року». Професор Степаненко – науковий керівник 15 кандидатських дисертацій. Входив до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Інституту економіки НАН України, Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України. Опублікував понад 330 наукових праць, в тому числі близько 40 монографій, 15 навчальних посібників і підручників для ВНЗ та шкіл України. Одна з монографій А.В. Степаненка перекладена китайською і видана у Шанхаї в 1988 р. Автор першого в Україні навчального посібника «Теоретичні основи туризмології». Розробив курси: «Соціальна географія», «Основи геополітики», «Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки», «Теорії регіонального розвитку», «Теоретичні основи туризмології». Одружений, має дорослого сина. «Учитися все життя, навіть коли навчаєш інших», – життєве кредо.