СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСосницька Наталя Леонідівна

Сосницька
Наталя Леонідівна

Завідувач кафедри методики викладання фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій у навчанні Бердянського державного педагогічного університету


Доктор педагогічних наук, професор. Народилася 11 листопада 1968 р. в м. Бердянськ Запорізької області. Закінчивши в 1991 р. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко (нині – Бердянський державний педагогічний університет) за спеціальністю «Загальнотехнічні дисципліни та фізика», Наталія Леонідівна почала свій шлях в науці з посади старшого лаборанта, а згодом асистента кафедри фізики рідного інституту. Вирішивши продовжити наукову діяльність, в 1993 р. Н.Л. Сосницька вступає до аспірантури при Бердянському державному педагогічному інституті. Закінчивши аспірантуру в 1996 р., молодий науковець продовжує трудовий шлях в стінах навчального закладу: з 1996 р. – асистент, а з 1998 р. – старший викладач кафедри фізики. У 1999 р. за результатами захисту кандидатської дисертації здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук і обійняла посаду виконуючої обов’язки доцента кафедри фізики.

Наукова кар’єра Наталі Леонідівни стрімко зростала: протягом 2002–2005 рр. – докторант Запорізького національного університету, з 2005 р. – доцент кафедри фізики та методики викладання фізики. У 2009 р. здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук. З 2010 р. обрана завідувачем кафедри дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні. В 2011 р. Н.Л. Сосницькій присвоєно вчене звання професора. До сфери наукових інтересів професора Н.Л. Сосницької належать дослідження формування і розвитку змісту шкільної фізичної освіти в Україні в історико-методологічному контексті, системне багаторівневе прогнозування розвитку змісту навчальної дисципліни «Фізика» методом математичного опису і часових рядів тощо. В її науковому доробку – понад 160 публікацій, в тому числі 3 монографії, 7 навчальних посібників, опублікованих в Україні, Російській Федерації, Болгарії та Мексиці. Наталія Леонідівна активно займається громадською і науково-організаційною роботою – голова методичної ради та член спеціалізованої вченої ради Бердянського державного педагогічного університету, опонент докторських та кандидатських дисертацій, науковий керівник 5 аспірантів. Є головним редактором збірника наукових праць «Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін». Під її керівництвом проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція з актуальних проблем фізико-математичної та  технологічної освіти. Науково-педагогічна діяльність Н.Л. Сосни­цької відзначена державними і відомчими нагородами: лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2000–2002), має нагрудний знак «За наукові досягнення». Наталя Леонідівна є високоосвіченою, добропорядною, щирою та доброзичливою людиною, користується повагою серед викладачів і студентів університету.