СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСоловйов В’ячеслав Павлович

Соловйов
В’ячеслав Павлович

Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу проблем інноваційного розвитку економіки Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН України


Доктор економічних наук, професор, кандидат технічних наук. Відомий український вчений-кібернетик В’яче­слав Павлович Соловйов народився 14 жовт­­ня 1941 р. У 1964 р. закінчив Куйбишевський політехнічний інститут. З 1964 по 1968 рр. працював у Куйбишевській філії Центрального кон­струк­торського бюро експериментального машино­будування, де займався розрахунками та мо­де­люванням систем управління космічними апаратами. У 1968 р. продовжив наукову роботу в Інституті кібернетики АН УРСР, досліджував проблеми моделювання біологічних систем, займався автоматизацією наукового експерименту, розробкою математичного апарату та експертних систем для аналізу та оцінки надійності складних високовідповідальних систем. З 1991 р. – у Цент­рі досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва.

За сумісництвом В.П. Соловйов є про­фесором кафедри менеджменту НТУУ «Київський політехнічний інститут». Багато років В’ячеслав Павлович був позаштатним консультантом Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України, членом Наглядової ради та головою експертної ради Української асоціації інкубаторів бізнесу та інноваційних центрів, входив до складу Науково-технічної ради Державного агентства України з інвестицій та інновацій. Є експертом Постійного комітету з науки і освіти Міжпарламентської асамблеї СНД, членом редакційної ради науково-практичного журналу «Інновації» (м. Санкт-Петербург), асоційованим редактором міжнародного журналу «Інновації у цифровій економіці». Праці останніх років присвячені інноваційно­му розвитку економіки. Автор понад 300 науко­вих праць, в тому числі 22 монографій і 5 винахо­дів. Під його керівництвом захистилися 5 канди­датів економічних наук і 1 кандидат технічних наук. Наукові та методичні розробки знайшли відображення у численних нормативно-правових актах України, зокрема, у законах України «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про інно­ваційну діяльність», «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» та інших. В’ячеслав Павлович зробив вагомий внесок у розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Так, він є одним із розробників агротехнопарку Броди, учасником створення Трускавецького валеологічного інноваційного центру. Брав участь у ряді спільних проектів із зарубіжними партнерами, серед яких Українсько-­Німецький проект із навчання менеджменту малих і середніх науково-технічних підприємств (1997–2000), проект «Удосконалення стратегій політики та регулювання інновацій в Україні» Програми EuropeAid Європейського Союзу в Україні (2010–2011). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів, Грамотою Верховної Ради України, почесними грамотами Президії НАН України.