СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСнєжкін Юрій Федорович

Снєжкін
Юрій Федорович

Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу нестаціонарного тепломасопереносу в процесах сушіння Інституту технічної теплофізики НАН України, професор кафедри машин і апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв НТУУ «Київський політехнічний інститут»


Член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, лауреат державних премій СРСР та України в галузі науки і техніки. Юрій Федорович – вчений у галузі теплоенергетики, тепло- і масообміну теплофізичних процесів та енергозберігаючих технологій. Створені ним енергозберігаючі теплотехнології та обладнання, більшість яких не має аналогів у світі, захищені патентами і впроваджені майже на 60 підприємствах України та за кордоном. Народився 2 квітня 1947 р. у Києві. У 1971 р. закінчив Київський політехнічний інститут (нині – НТУУ «Київський політехнічний інститут»). Вже 42 роки Юрій Федорович плідно працює в Інституті технічної теплофізики НАН України. Він пройшов шлях від молодого спеціаліста до заступника директора Інституту з наукової роботи.

Фундаментальні і прикладні наукові дослідження Ю.Ф. Снєжкіна охоплюють: теплофізичні основи переробки біомаси і торфу на композиційне паливо, процеси тепломасопереносу, фазові перетворення та деформування при зневодненні колоїдних капілярно-­пористих тіл, розробка нових та удосконалення існуючих енерго- і ресурсозберігаючих теплотехнологій та обладнання, розробка теорії, методів і впровадження схемних рішень термотрансформаторів усіх типів. Юрій Федорович – автор майже 600 наукових публікацій, у тому числі 10 монографій і понад 110 винаходів і патентів. Почесний професор Казахського інженерно-технологічного університету, академік Міжнародної академії холоду. Успішне суміщення вченим науково-дослідної роботи з науково-організаційною та педагогічною діяльністю відзначене багатьма нагородами – званнями «Винахідник СРСР», «Кращий винахідник Національної академії наук Украї­ни», почесною грамотою президії НАН України, почесним дип­ломом президії Київської торгово-промислової палати, відзнакою НАН України «За професійні здобутки», почесним знаком з нагоди 130-річчя науково-технічної спілки енергетики та електротехніки України та багатьма іншими. Крім того, Ю.Ф. Снєжкін – лауреат премій, заснованих президентами НАН України, Білорусі і Молдови, премії НАН України ім. В.І. Толубинського, премії ім. О.В. Ликова НАН Білорусі. Одружений, має двох дітей та трьох онуків. Життєве кредо – слова Б. Шоу: «Деятельность – единственный путь к знанию».