СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСак Тамара Василівна

Сак
Тамара Василівна

Завідувач лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


Доктор психологічних наук, професор. Тамара Василівна – фахівець у галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки. Народилася 16 жовтня 1954 р. у м. Обухів Київської області. Природничо-географічний факультет Київського педагогічного інституту ім. О.М. Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) закінчила за спеціальністю «Біологія-хімія», а спецфакультет цього закладу – за спеціальністю «Психологія. Практична психологія в системі народної освіти». Захистила кандидатську та докторську дисертації з психології, у 2008 р. Т.В. Сак присвоєно вчене звання професора. Наразі є завідувачем лабораторії інтенсивної педагогічної корекції

Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, а також професором кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Тамара Василівна зробила вагомий внесок у теоретичне дослідження педагогіки і психології: автор понад 100 публікацій, серед яких монографія, науково-методичні, навчально-дидактичні та навчальні посібники, наукові статті. За участю вченої розроблено навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів для 1–4 класів та 5 класу з предмету «Природознавство»; Державний освітній стандарт початкової школи інтенсивної педагогічної корекції; навчальні програми для спеціальної дошкільної освіти, початкової та основної школи (для дітей із затримкою психічного розвитку). Т.В. Сак – автор підручників з природознавства для 1, 2, 3, 4 та  5 класів загальноосвітніх навчальних закладів; підручників з природознавства (підготовчий, 1, 2, 3, 4 класи) та з математики (підготовчий, 1, 2, 3, 4 кла­си) для спеціальної школи. Бере участь у впровадженні інклюзивного навчання в Україні. У цьому напрямку підготовлено науково-методичні посібники, статті з проблем інклюзивного навчання. Професор Т.В. Сак керувала підготовкою до захисту 7 кандидатських та 1 докторської дисертацій у галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки, має заслужений авторитет вимогливого і справедливого керівника. Обрана головою методичної ради та членом Центральної психолого-медико-психологічної консультації при Міністерстві освіти і науки України. За наполегливу сумлінну працю Тамара Василівна нагороджена відзнаками Міністерства освіти і науки України – нагрудними знаками «Відмінник освіти України», «Софія Русова», «Василь Сухомлинський» та «Петро Могила». Незамінний фахівець на роботі, щаслива у шлюбі дружина, Т.В. Сак майстерно поєднала в собі риси сучасної жінки.